Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Aktualności

Nawet 100% dofinansowania na szkolenia!

Rusza Krajowy Fundusz Szkoleniowy, na który w tym roku jest przeznaczone około 200 mln zł. 

Pracodawcy mogą składać wnioski na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla swoich pracowników i uzyskać:

 • 100% dofinansowania kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób, 
 • 80% kosztów szkoleń w przypadku pozostałych pracodawców. 

Dofinansowanie środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (około 12 tyś. zł) na jednego uczestnika, a wsparcie to udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Nie ma również przeciwskazań do tego, aby sam pracodawca uzyskał dofinansowanie do szkoleń, w których chce uczestniczyć, jak również nie ma przeciwskazań, aby instytucja publiczna mogła dofinansować szkolenia swoich pracowników środkami KFS.

Wniosek, który należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, nie jest na szczęście skomplikowany. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, ale decyzja o dofinansowaniu może zapaść szybciej - w zależności od tego, ile urząd ma w danym momencie wniosków do rozpatrzenia. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji jest zawierana umowa, której stronami są starosta i pracodawca, a dodatkowo pracodawca zawiera umowę z pracownikiem.

Każdy urząd pracy samodzielnie określa termin, w którym można składać wnioski. Nawet na terenie tego samego miasta mogą to być różne terminy - np. w Krakowie w jednym urzędzie termin jest określony od 22 do 26 lutego, a w innym od 15 lutego - nabór ciągły.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tematyką naszych szkoleń, dla każdego uczestnika możemy przyjąć indywidualną ścieżkę kształcenia zgodną z jego potrzebami, na którą złożą się wybrane szkolenia.
Jesteśmy instytucją szkoleniową, posiadającą akredytację MSUES i jesteśmy uprawnieni do organizowania szkoleń które są dofinansowane ze środków KFS.

Nasz zespół pomoże Państwu w przygotowaniu wniosku i doradzi jak dobrać ścieżkę kształcenia która będzie podlegała dofinasowaniu.

Przykładowe Pakiety Szkoleń:

I. Podstawowy Kurs Pozyskiwania Funduszy Unijnych:

 1. „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2014-2020”(1350 zł netto + VAT )
 2. „Kwalifikowalność kosztów i Rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne” (980 zł netto + VAT )
 3. „Warsztaty obsługi wniosku aplikacyjnego POWER 2014-2020” (980 zł netto + VAT)
 4. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Programów operacyjnych 2014-2020” ( 620 zł netto + VAT)
 5. CERTYFIKOWANE szkolenie „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM - standard UE”( 1.650 zł + VAT – cena z egzaminem)


II. Manager Projektów B+R:

 1. „Specjalista ds. Projektów B+R” (1.550 zł netto + VAT)
 2. „Formalno- prawne aspekty współpracy nauki z biznesem”( 1250 zł netto + VAT)
 3. „Metodyka wdrażania modeli innowacji w organizacji”( 950 zł netto + VAT )
 4. CERTYFIKOWANE szkolenie „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM- standard UE” (1.650 zł + VAT – cena z egzaminem)

Każdy pakiet będzie dostosowany przez nasz zespół indywidualnie do danego uczestnika.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Szczegóły na temat KFS można znaleźć na naszym blogu: http://blog.europoint.com.pl/

 

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł