Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone w sposób ciekawy. Program szkolenia zrealizowany. Prowadzący posiada ogromną wiedzę ...
Zobacz inne opinie

Aktualności

Ogłoszone konkursy z Polski Cyfrowej.

Obecnie ogłoszone są następujące konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

  • 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) – termin składania wniosków do 30.12.2015
  • 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) – termin składania wniosków do 29.02.2016
  • 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kulturytermin składania wniosków do 29.01.2016
  • 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowychtermin składania wniosków do 02.02.2016
  • 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach– termin składania wniosków do 30.12.2015

Dla osób zaangażowanych w proces tworzenia aplikacji przygotowaliśmy szkolenie warsztatowe:

PO PC 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów.

Które odbędzie się w Krakowie w dniach 5-6 listopada.

Zapraszamy na szkolenie:

  • Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego,
  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych,
  • Osoby, które chcą rozwijać warsztat opracowywania projektów i wniosków aplikacyjnych do programu POPC, poznać nowe procedury pozyskiwania środków z tego programu oraz zasady opracowania wniosków aplikacyjnych.

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak również osoby, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Zróżnicowanie grupy szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń, oraz stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową.

Zapraszamy.

 

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł