Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Aktualności

Konkursy z PO Inteligentny Rozwój

Od uruchomienia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszono już 9 programów.
Dwa z tych konkursów już się zakończyły, ale do pozostałych można pisać i składać aplikacje!

W tym tygodniu ogłoszono konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na który czekali duzi przedsiębiorcy stawiający na rozwój w oparciu o prace B+R. Jest to poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (tzw. Szybka ścieżka). Do rozdysponowanie będzie 750 mln zł na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w konkursie dla dużych przedsiębiorstw.

Do końca bieżącego roku będą jeszcze uruchomione nabory na:
• dofinansowanie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych (poddziałanie 2.3.3);
• dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4);
• dofinansowanie wdrażania innowacji o charakterze technologicznym (poddziałanie 3.2.2);
• dofinansowanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja (poddziałanie 4.1.4).

Osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy unijnych, jak również realizacją i rozliczaniem projektów zapraszamy do współpracy, oraz na nasze najbliższe szkolenia: http://www.europoint.com.pl/harmonogram

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł