Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia - wykrywanie oszustw w projektach unijnych.

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin: 24-25.10.2019
Cena: 1300 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 
 

 

 Dzień I 10.00 - 17.15 

 • Aspekty prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE
 • Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego
 • Kontrole na miejscu realizacji projektów
 • Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących
 • Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli
 • Czynnik ludzki w procesie kontroli
 • Nieprawidłowości w instrumentach finansowych
 • Zalecenia pokontrolne UKS, ETO i Komisji Europejskiej
 • Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE
 • Kontrole OLAF od strony praktycznej

 

 • Wszystko o nieprawidłowościach w projektach unijnych
 • System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości
 • Przepływ informacji o nieprawidłowościach
 • Nadużycia finansowe
 • Wykrywanie oszustw
 • Współpraca instytucji z organami ścigania – dobre praktyki

 

 • Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (ufp)
 • Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem
 • Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami
 • Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem
 • Rozliczanie zaliczek i zwrot środków na podstawie art. 189 ufp
 • Wezwania do zwrotu środków
 • Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?
 • Obliczanie wysokości odsetek

 Dzień II 09.00 - 16.15

 • Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych
 • Okres wykluczenia – procedura odwoławcza?
 • Umorzenie postępowania o zwrocie środków – co dalej?
 • Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

 

 • Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu
 • Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości
 • Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?
 • Początek i koniec okresu trwałości
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
 • Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środki dofinansowania?
 • Oszukańcze bankructwo
 • Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu

 

 • Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów
 • Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie
 • Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności
 • Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
 • Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020
 • Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł