Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE - warsztaty komputerowe (system SL - 2014-2020) - nowości 2019!

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.04.2020
Cena: 1100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Usprawnienie procesu realizacji i rozliczania realizowanych projektów UE
 • Nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w środowisku systemu informatycznego SL 2014-2020
 • Zmniejszenie ryzyka korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Jak w praktyce stosować zasady kwalifikowalności wydatków niezbędne celem poprawnego rozliczenia projektu
 • Jak zmieniły się zasady rozliczania projektów po nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Poznasz zalecenia audytorów Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zamówień (w ramach zasady konkurencyjności oraz Pzp) którymi kierują się krajowe służby kontrolne
 • Jak działają główne funkcjonalności systemu informatycznego SL dedykowane poszczególnym podmiotom zaangażowanym w realizację projektu
 • Jak poprawnie opracować wniosek o płatność w systemie SL 2014-2020

Będziesz wiedział jak:

 • Uniknąć ryzyka nałożenia korekty finansowej w związku z poniesionymi wydatkami

Będziesz potrafił:

 • Prawidłowo ponieść i rozliczyć poszczególne wydatki projektu
 • Upoważnić osobę do rozliczania projektu w imieniu beneficjenta
 • Wprowadzić zmiany do umowy o dofinansowanie
 • Prowadzić wymianę korespondencji związanej z rozliczaniem projektu
 • Przekazać harmonogramu płatności w systemie SL 2014-2020
 • Przekazać informacje dotyczące personelu projektu
 • Przekazać dane dotyczące uczestników projektów (dotyczy EFS)
 • Prawidłowo wypełnić wniosek o dofinasowanie w systemie SL 2014-2020
 • Współpracować z opiekunem projektu w zakresie weryfikacji wniosku o płatność oraz innych dokumentów przesłanych w systemie SL 2014-2020

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA: 

Kompleksowe  przygotowanie uczestników do samodzielnego, sprawnego i bezbłędnego rozliczenia projektu współfinasowanego ze środków UE. Przedstawienie zmian wprowadzonych w przedmiotowym zakresie od 1 stycznia 2018 r.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł