Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE - warsztaty komputerowe (system SL - 2014-2020) - nowości 2019!

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.04.2020
Cena: 1100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Usprawnienie procesu realizacji i rozliczania realizowanych projektów UE
 • Nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w środowisku systemu informatycznego SL 2014-2020
 • Zmniejszenie ryzyka korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Jak w praktyce stosować zasady kwalifikowalności wydatków niezbędne celem poprawnego rozliczenia projektu
 • Jak zmieniły się zasady rozliczania projektów po nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Poznasz zalecenia audytorów Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zamówień (w ramach zasady konkurencyjności oraz Pzp) którymi kierują się krajowe służby kontrolne
 • Jak działają główne funkcjonalności systemu informatycznego SL dedykowane poszczególnym podmiotom zaangażowanym w realizację projektu
 • Jak poprawnie opracować wniosek o płatność w systemie SL 2014-2020

Będziesz wiedział jak:

 • Uniknąć ryzyka nałożenia korekty finansowej w związku z poniesionymi wydatkami

Będziesz potrafił:

 • Prawidłowo ponieść i rozliczyć poszczególne wydatki projektu
 • Upoważnić osobę do rozliczania projektu w imieniu beneficjenta
 • Wprowadzić zmiany do umowy o dofinansowanie
 • Prowadzić wymianę korespondencji związanej z rozliczaniem projektu
 • Przekazać harmonogramu płatności w systemie SL 2014-2020
 • Przekazać informacje dotyczące personelu projektu
 • Przekazać dane dotyczące uczestników projektów (dotyczy EFS)
 • Prawidłowo wypełnić wniosek o dofinasowanie w systemie SL 2014-2020
 • Współpracować z opiekunem projektu w zakresie weryfikacji wniosku o płatność oraz innych dokumentów przesłanych w systemie SL 2014-2020

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA: 

Kompleksowe  przygotowanie uczestników do samodzielnego, sprawnego i bezbłędnego rozliczenia projektu współfinasowanego ze środków UE. Przedstawienie zmian wprowadzonych w przedmiotowym zakresie od 1 stycznia 2018 r.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł