Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 11-13.02.2015
Cena: 1290 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1290 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Jacek Kawala

Ekspert w zakresie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i badawczo-rozwojowych.
Absolwent studiów MBA a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oraz funduszy unijnych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą. Uczestniczył w przygotowaniu, ocenie i realizacji ok. 400 projektów doradczych, badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w 5 krajach (o łącznym budżecie ponad 14 mld PLN), w ramach których m.in. pozyskano ok. 8,5 mld PLN dofinansowania z Funduszy i Programów UE oraz Międzynarodowych Instytucji Finansowych takich jak np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, Bank Rozwoju Azji. W okresie programowania 2007-2013 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego w ramach 8 dziedzin w obrębie 4 Programów Operacyjnych. Od lat aktywnie działający również jako trener -  przeprowadził około 200 szkoleń z zakresu planowania, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, w których udział wzięło ok. 5.000 osób.
Oprócz wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu kapitałów zewnętrznych dla przedsiębiorstw, posiada również doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych oraz instrumentów zwrotnych na rzecz rozwoju przedsiębiorstw.

wiecej

Dariusz Kamiński

Pracownik Administracji Publicznej, zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku. Na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych wytycznych, procedur, instrukcji oraz stanowisk negocjacyjnych w zakresie poszczególnych programów operacyjnych. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Trener z 10-letnim stażem- prowadził szkolenia skierowane zarówno do instytucji sektora publicznego, zaangażowanych w system zarządzani środkami pomocowymi jak również dla potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania. Wykładowca akademicki, współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

wiecej
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł