Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" prowadzone na wysokim poziomie; trener posiada bardzo wysoki poziom wiedzy i doświadczenia....
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 11-13.02.2015
Cena: 1290 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1290 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

ZAPEWNIJ SOBIE UDANY START NA OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020!

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia „Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020”.
W poprzedniej perspektywie finansowej zorganizowaliśmy blisko 150 edycji szkolenia i wyszkoliliśmy ok. 2.000 osób, które otrzymały od nas certyfikat Specjalisty funduszy unijnych.

DLACZEGO SZKOLENIE SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020?

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet wynoszący 82,5 mld EUR, stanowiący 23% ogólnej puli dla UE na najbliższe 7 lat.
Fundusze te mają trafić zarówno do uczelni wyższych czy administracji publicznej, jak i do przedsiębiorców oraz NGO.
Wraz z nową perspektywą finansową, Komisja Europejska zaostrzyła w wielu aspektach kryteria pozyskiwania środków pomocowych. Zmianie ulegają m.in. zasady przygotowania projektów oraz aplikowania o środki (w większym stopniu będzie to proces elektroniczny), zasady kwalifikowalności wydatków, system instytucjonalny a także zasady i standardy w zakresie kontroli.
Właśnie dlatego, aby zwiększyć szanse na pozyskanie funduszy unijnych, chcemy zapewnić Państwu poprzez szkolenie poznanie zmian i jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań do aplikowania o środki.
Autorskie szkolenie Europoint wprowadza w kluczowe zagadnienia związane z aplikowaniem o fundusze unijne
w aktualnej, przygotowywanej do wdrażania perspektywie finansowej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz regiony. Szkolenie jest opracowane w oparciu o aktualnie dostępne dokumenty programowe, akty prawne i projekty wytycznych MIR związane z perspektywą 2014-2020.
Zapraszamy zatem na szkolenie prowadzone przez ekspertów będących jednocześnie praktykami w zakresie funduszy pochodzących z UE, którzy wskażą główne kierunki wspierane przez UE, zasady oraz podmioty, które z tego wsparcia mogą skorzystać oraz którzy podpowiedzą  jak skutecznie aplikować o środki UE na lata 2014-2020.

DLACZEGO TERAZ?

 • Aby dobrze przygotować się i jak najwięcej skorzystać z możliwego wsparcia z ostatnich tak dużych funduszy unijnych, 
 • Ci, którzy będą pierwsi, będą mieli największe szanse! 
 • Ruszył pierwszy nabór w ramach funduszy unijnych 2014-2020 (PO Polska Cyfrowa)!

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

 • Osoby planujące pracę w zakresie funduszy unijnych, w tym przede wszystkim w kontekście pozyskiwania i realizacji projektów dofinansowanych z UE
 • Osoby chcące uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę w zakresie funduszy europejskich na nową perspektywę finansową 2014-2020 w  tym:
  • ­pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych,
  • ­pracownicy przedsiębiorstw
  • ­przedstawiciele  administracji publicznej, w tym dla JST/jednostek podległych JST oraz planujące ichrozwój
  • ­przedstawiciele NGO
 • Osoby prywatne, zainteresowane zmianą profilu zawodowego w kierunku funduszy UE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU: brak

Uwaga: Osoby które dotychczas nie miały do czynienia z projektami unijnymi otrzymają przed szkoleniem materiał wprowadzający, dzięki któremu będą mogły zapoznać się z podstawowymi definicjami oraz zagadnieniami dotyczącymi tematyki funduszy unijnych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:    do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł