Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Dane osobowe w projektach UE - czy wiesz że przetwarzasz dane osobowe? - jakie są konsekwencje braku wiedzy?

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 09.02.2018
Cena: 630 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 630 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

Beneficjent podczas realizacji projektu ma do czynienia z udostępnianiem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. W podobnej sytuacji są również pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych. Dane osobowe podlegają szczególnej pieczy prawodawstwa unijnego oraz krajowego. W dzisiejszych czasach kultury informatycznej i informacyjnej dane osobowe powinny być należycie chronione i właściwie przetwarzane. Obowiązek oraz prawo do ochrony danych osobowych wywodzi się z ogólnych praw i wolności obywatelskich. Współcześnie stały się towarem, a jednocześnie pozostają dobrem osobistym chronionym prawem (nawet w randze ustawy zasadniczej). Dlatego hasłem programu szkolenia jest: zasada funduszy unijnych - dbaj o należytą ochronę własnych i cudzych danych osobowych; nieuprawnione, niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych jest przestępstwem.

Nie każdy ma świadomość tego, że bezprawne przetwarzanie danych osobowych jest przestępstwem. Co więcej, często beneficjent lub pracownik instytucji zarządzającej, wdrażającej itd.) często nie uświadamia sobie, iż podczas realizacji projektu (wdrażania programu unijnego) z jednej strony udostępnia własne dane osobowe, a z drugiej strony przetwarza dane osobowe innych osób. Z udostępnianiem i przetwarzaniem danych wiążą się określone prawa i obowiązki oraz sankcje.

Z czego taka sytuacja wynika? O tym dowiedzą się uczestnicy szkolenia. Najważniejsze aspekty szkolenia dotyczą następujących zagadnień:

 • czym, w świetle obecnie obowiązującego prawa (de lege lata) są dane osobowe;
 • różnice w pojęciach: dobra osobiste (k.c.) a dane osobowe, a konstytucyjne wolności i prawa osobiste– definicje legalne;
 • na czym polega przetwarzanie danych osobowych;
 • na czym polega ochrona danych osobowych;
 • kto jest obowiązany do ochrony danych osobowych;
 • jakie są obowiązki podmiotów, które przetwarzają dane osobowe;
 • jakie są konsekwencje (także sankcje karne) nienależytego wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 • przykłady „z życia (funduszy) wzięte”.

Dodatkowo pamiętać należy, że obowiązek ochrony danych osobowych wynika bezpośrednio z Konstytucji RP.

Umieszczając problematykę ochrony danych osobowych w ustawie zasadniczej, prawodawca podkreślił jak ważna jest to dziedzina demokratycznego państwa prawnego.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

 • beneficjenci oraz wnioskodawcy pomocy UE: zarówno podmioty publiczne jak i podmioty prywatne;
 • pracownicy beneficjentów (wnioskodawców);
 • pracownicy instytucji z systemu wdrażania projektów unijnych;
 • potencjalni beneficjenci, którzy zastanawiają się czy skorzystać z dofinansowania unijnego;
 • pracownicy firm doradczych oferujących profesjonalne wsparcie dla beneficjentów oraz instytucji z obszaru wdrażania funduszy unijnych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU : brak

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł