Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Nowe zasady ryczałtowego rozliczania projektów- obowiązek rozliczenia projektu poniżej 100 000 euro dofinansowania w całości metodami uproszczonymi.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15.04.2020
Cena: 750 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 750 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
(od 11.00 do 17.15)
 

1. Czym są i czemu służą uproszczone metody rozliczania wydatków- geneza wprowadzenia, podmioty które na wprowadzeniu metod uproszczonych korzystają najbardziej;

2. Zmiany  wprowadzone nowelizacją rozporządzenia finansowego UE dla projektów poniżej 100 000 euro- obligatoryjne rozlicznie wydatków wyłącznie w oparciu o formy uproszczone;

3. Kluczowe dokumenty- wytyczne KE oraz wytyczne krajowego

4. Pogłębiona charakterystyka poszczególnych form kosztów uproszczonych:

  • koszty pośrednie,
  • kwoty ryczałtowe,
  • stawki jednostkowe.

5. Zakres oraz rodzaje stosowanych  kosztów uproszczonych w poszczególnych programach operacyjnych- „mapa stosowanych ryczałtów”; 

6. Korzyści  i zagrożenia wynikające ze stosowania kosztów uproszczonych;

7. Wyłączenia ze stosowania kosztów uproszczonych -koszty uproszczone a stosowanie zasady konkurencyjności oraz przepisów PZP;

8. Przykłady metodologii stosowanych kosztów uproszczonych - charakterystyka, zasady tworzenia;

9. Tworzenie budżetu projektu w oparciu o koszty uproszczone;

10. Uproszczone metody rozliczania kosztów w projektach objętych pomocą publiczną;

11. Kontrola wydatków rozliczonych w sposób ryczałtowy:

  • zakres czynności kontrolnych
  • różnice pomiędzy kontrola wydatków rozliczonych tradycyjnie a wydatków rozliczonych ryczałtowo
  • dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kontrolowane w przypadku kosztów uproszczonych

METODY SZKOLENIA:

  • Wykład (prezentacja power point)
  • Praca w grupach
  • Case study
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł