Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Nowe zasady ryczałtowego rozliczania projektów- obowiązek rozliczenia projektu poniżej 100 000 euro dofinansowania w całości metodami uproszczonymi.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15.04.2020
Cena: 750 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 750 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

W celu uproszczenia systemu rozliczania wydatków w ramach projektów, Parlament Europejski i Rada UE dokonały zmian rozporządzenia ogólnego (UE) nr 1303/2013 w zakresie ryczałtowego rozliczania wydatków. Znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek ryczałtowego rozliczania całości wydatków dla wszystkich projektów, których wartość nie przekracza 100 000 euro dofinansowania. Zwolnienie z tego obowiązku może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji gdy właściwa Instytucja Zarządzająca wystąpi do KE o wydłużenie okresu przejściowego związanego z powyższym obowiązkiem. Dla większość PO okres przejściowy kończy się z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Nowe przepisy prawa wspólnotowego znajdą również swoje odzwierciedlenie w postanowieniach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które są obecnie nowelizowane.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu i ponoszenie dokonywanych wydatków, pracownicy instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za nadzór na realizowanymi projektami, osoby weryfikujące wnioski o płatność, administratorzy systemu SL 2014-2020 oraz pracownicy prowadzący kontrolę  kwalifikowalności wydatków w projektach UE. Osoby przygotowujące metodologie w zakresie ryczałtowego rozliczania wydatków.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

BRAK

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł