Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" prowadzone na wysokim poziomie; trener posiada bardzo wysoki poziom wiedzy i doświadczenia....
Zobacz inne opinie

Nowe zasady ryczałtowego rozliczania projektów- obowiązek rozliczenia projektu poniżej 100 000 euro dofinansowania w całości metodami uproszczonymi.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15.04.2020
Cena: 750 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 750 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

W celu uproszczenia systemu rozliczania wydatków w ramach projektów, Parlament Europejski i Rada UE dokonały zmian rozporządzenia ogólnego (UE) nr 1303/2013 w zakresie ryczałtowego rozliczania wydatków. Znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek ryczałtowego rozliczania całości wydatków dla wszystkich projektów, których wartość nie przekracza 100 000 euro dofinansowania. Zwolnienie z tego obowiązku może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji gdy właściwa Instytucja Zarządzająca wystąpi do KE o wydłużenie okresu przejściowego związanego z powyższym obowiązkiem. Dla większość PO okres przejściowy kończy się z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Nowe przepisy prawa wspólnotowego znajdą również swoje odzwierciedlenie w postanowieniach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które są obecnie nowelizowane.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu i ponoszenie dokonywanych wydatków, pracownicy instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za nadzór na realizowanymi projektami, osoby weryfikujące wnioski o płatność, administratorzy systemu SL 2014-2020 oraz pracownicy prowadzący kontrolę  kwalifikowalności wydatków w projektach UE. Osoby przygotowujące metodologie w zakresie ryczałtowego rozliczania wydatków.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

BRAK

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł