Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

IV Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 12-13.12.2019
Cena: 970 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 970 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 (11.00 - 17.15)

     I.        IV Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - główne zmiany i różnice w podejściu względem poprzedniej wersji dokumentu:

 • Nowelizacja wytycznych- możliwość korzystania z korzystniejszych rozwiązań wobec wydatków poniesionych przed nowelizacją?
 • Nowelizacja definicji „personelu projektu”
 • Nowe zasady ryczałtowego rozliczania wydatków dla projektów poniżej 100 000 euro dofinasowania oraz projektów pozostałych
 • Zniesienie limitu w zakresie stosowania „kwot ryczałtowych”
 • Zmiany w zakresie praktycznego stosowania zasady zakazującej podwójnego współfinansowania
 • Uszczegółowienie regulacji w zakresie projektów grantowych
 • Ułatwienia w realizacji projektów B+R wprowadzone nowelizacją
 • Nowe podejście do finasowania dodatku zadaniowego w ramach wynagrodzenia personelu projektu
 • Zwiększenie limitu w zakresie pozyskania środków trwałych w projekcie
 • Nowe zasady w zakresie szacowania wartości nieruchomości
 • Zmiany w zakresie podejście względem zasady trwałości

 

   II.        Omówienie najnowszych interpretacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zasady trwałości- warsztat, case study

 • Kary umowne a dochód
 • Ponoszenie wydatków poza okresie kwalifikowalności wydatków projketu a przed złożeniem wniosku o płatność końcową
 • Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej a kwalifikowalność podatku VAT
 • Naliczanie odsetek karnych w przypadku zwrotu podatku VAT
 • Składki na ZUS a przychód projektu
 • Trwałość projektu w przypadku sprzedaży gruntów uzbrojonych ze środków UE
 • Trwałość w projektach energii odnawialnej
 • Trwałość projektu a zmiana planów rewitalizacyjnych
 • Leasing finansowy a trwałość projektu
 • Rozliczanie wkładu niepieniężnego
 • Kwalifikowlaność a pre-współczynnik sprzedaży
 • Rozliczanie różnić kursowych
 • Wydatki ponoszone przez partnera projektu i podmiot upoważniony

DZIEŃ 2 (9.00 - 16.15)

 III.        Znowelizowane podejście do zasad szacowania wartości zamówienia, rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności

 • Poszerzenie katalogu włączeń ze stosowania rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności
 • Nowa procedura w zakresie rozeznania rynku
 • Uszczegółowienie zasad szacowania wartości zamówień
 • Nowe podejście w zakresie stosowania klauzul społecznych w realizowanych zamówieniach
 • Nowe zasady dopuszczania ofert składanych w formie papierowej w ramach zasady konkurencyjności
 • Zmiany w zakresie stosowania zasad udzielania zamówień związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nowe obowiązku dla instytucji w zakresie zamieszczania ogłoszeń w Bazie konkurencyjności przez wnioskodawców
 • Baza konkurencyjności- rejestrowanie projektu i zakładanie konta, dodawanie i edycja ogłoszeń, publikacja ogłoszeń w przypadku projektów partnerskich, najczęstsze popełniane błędy związane z rejestracją konta i prowadzeniem postępowań
 • Błędy, nieprawidłowości oraz korekty finansowe z tytułu naruszenia zasad kwalifikowalności w zakresie udzielania zamówień

METODY SZKOLENIA:

 • Wykład (prezentacja power point)
 • Praca w grupach
 • Case study
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł