Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

IV Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 12-13.12.2019
Cena: 970 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 970 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Zmiany odnoszące się do  kosztów uproszczonych (ryczałtów), kwalifikowalności wydatków oraz realizacji zamówień w ramach zasady konkurencyjności (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)


DLACZEGO SZKOLENIE?

Rok 2019 niesie ze sobą wiele zmian w zakresie ponoszenia i rozliczania wydatków w ramach projektów UE.

Jedną w dwóch kluczowych zmian jest wprowadzenie obowiązku ryczałtowego rozliczania całości wydatków dla wszystkich projektów, których wartość nie przekracza 100 000 euro dofinansowania. Zwolnienie z tego obowiązku może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji gdy właściwa Instytucja Zarządzająca wystąpi do KE o wydłużenie okresu przejściowego związanego z powyższym obowiązkiem. Dla większość PO okres przejściowy kończy się z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Drugą kluczową zmianą jest uproszczenie a w wielu przypadkach rezygnacja z procedury rozeznania rynku (w tym, w zakresie szacowania zamówień). 

Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją wytycznych dotyczą także zasady konkurencyjności- w szczególności poszerzony został katalog włączeń. Uregulowanych zostało także wiele spornych kwestii- np. szacowanie wartości zamówienia w przypadku usług hotelowych czy zakupu biletów lotniczych.

Z racji na tak duża ilość nowości szczególnie ważne jest monitorowanie wszelkich zmian wprowadzany na poziomie wytycznych w trakcie realizacji projektu. Należy mieć bowiem na względzie, iż ponosząc i rozliczając wydatki beneficjent jest zobligowany do przestrzegania obowiązującej wersji wytycznych.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień i ponoszenie wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE, pracownicy instytucji zarządzających , instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za kontrolę kwalifikowalności wydatków oraz udzielania zamówień w projektach UE. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podstawowa wiedza w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zasady konkurencyjności.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł