Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

IV Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 12-13.12.2019
Cena: 970 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 970 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Zmiany odnoszące się do  kosztów uproszczonych (ryczałtów), kwalifikowalności wydatków oraz realizacji zamówień w ramach zasady konkurencyjności (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)


DLACZEGO SZKOLENIE?

Rok 2019 niesie ze sobą wiele zmian w zakresie ponoszenia i rozliczania wydatków w ramach projektów UE.

Jedną w dwóch kluczowych zmian jest wprowadzenie obowiązku ryczałtowego rozliczania całości wydatków dla wszystkich projektów, których wartość nie przekracza 100 000 euro dofinansowania. Zwolnienie z tego obowiązku może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji gdy właściwa Instytucja Zarządzająca wystąpi do KE o wydłużenie okresu przejściowego związanego z powyższym obowiązkiem. Dla większość PO okres przejściowy kończy się z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Drugą kluczową zmianą jest uproszczenie a w wielu przypadkach rezygnacja z procedury rozeznania rynku (w tym, w zakresie szacowania zamówień). 

Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją wytycznych dotyczą także zasady konkurencyjności- w szczególności poszerzony został katalog włączeń. Uregulowanych zostało także wiele spornych kwestii- np. szacowanie wartości zamówienia w przypadku usług hotelowych czy zakupu biletów lotniczych.

Z racji na tak duża ilość nowości szczególnie ważne jest monitorowanie wszelkich zmian wprowadzany na poziomie wytycznych w trakcie realizacji projektu. Należy mieć bowiem na względzie, iż ponosząc i rozliczając wydatki beneficjent jest zobligowany do przestrzegania obowiązującej wersji wytycznych.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień i ponoszenie wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE, pracownicy instytucji zarządzających , instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za kontrolę kwalifikowalności wydatków oraz udzielania zamówień w projektach UE. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podstawowa wiedza w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zasady konkurencyjności.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł