Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

IV Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 12-13.12.2019
Cena: 970 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 970 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Świadome zaimplementowanie do realizowanego projektu zmian wynikających z kolejnej nowelizacji wytycznycH
 • Poznanie najnowszych interpretacji Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • Usprawnienie procesu realizacji zamówień  we ramach zasady konkurencyjności występujących w projektach UE
 • Zmniejszenie ryzyka korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Na czym polegają kluczowe zamiany w zakresie rozliczania projektu wprowadzone IV nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • W którym kierunku zmienia się podejście Ministerstwa Rozwoju w odniesieniu do najbardziej problemowych kwestii w zakresie rozliczani wydatków. 
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zamówienie w ramach projektu w ramach zasady konkurencyjności
 • Poznasz zalecenia audytorów Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zamówień którymi kierują się krajowe służby kontrolne
 • Jakie zmiany w najbliższej przyszłości czekają Beneficjentów w zakresie tematu szkolenia
 • Które podmioty realizujące projekty UE są zwolnione z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności

Będziesz wiedział jak:

 • Prawidłowo ponieść i rozliczyć poszczególne wydatki w ramach projektu a tym samym uniknąć ryzyka nałożenia korekty finansowej w związku z zrealizowanymi zamówieniami 

Będziesz potrafił:

 • Właściwie wdrożyć w swoim projekcie zmiany wynikające z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Prawidłowo wybrać tryb postepowania w przypadku poszczególnych rodzajów zamówień
 • Prawidłowo zamieścić ogłoszenie o zamówieniu oraz poprowadzić postępowanie

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi IV nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na praktyczne opanowanie nowych zasad rozliczania wydatków oraz udzielania zamówień a tym samym zmniejszy ryzyko konieczności zwrotu środków z racji na popełnione błędy.

 

 

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł