Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

IV Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 12-13.12.2019
Cena: 970 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 970 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Świadome zaimplementowanie do realizowanego projektu zmian wynikających z kolejnej nowelizacji wytycznycH
 • Poznanie najnowszych interpretacji Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • Usprawnienie procesu realizacji zamówień  we ramach zasady konkurencyjności występujących w projektach UE
 • Zmniejszenie ryzyka korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Na czym polegają kluczowe zamiany w zakresie rozliczania projektu wprowadzone IV nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • W którym kierunku zmienia się podejście Ministerstwa Rozwoju w odniesieniu do najbardziej problemowych kwestii w zakresie rozliczani wydatków. 
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zamówienie w ramach projektu w ramach zasady konkurencyjności
 • Poznasz zalecenia audytorów Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zamówień którymi kierują się krajowe służby kontrolne
 • Jakie zmiany w najbliższej przyszłości czekają Beneficjentów w zakresie tematu szkolenia
 • Które podmioty realizujące projekty UE są zwolnione z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności

Będziesz wiedział jak:

 • Prawidłowo ponieść i rozliczyć poszczególne wydatki w ramach projektu a tym samym uniknąć ryzyka nałożenia korekty finansowej w związku z zrealizowanymi zamówieniami 

Będziesz potrafił:

 • Właściwie wdrożyć w swoim projekcie zmiany wynikające z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Prawidłowo wybrać tryb postepowania w przypadku poszczególnych rodzajów zamówień
 • Prawidłowo zamieścić ogłoszenie o zamówieniu oraz poprowadzić postępowanie

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi IV nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na praktyczne opanowanie nowych zasad rozliczania wydatków oraz udzielania zamówień a tym samym zmniejszy ryzyko konieczności zwrotu środków z racji na popełnione błędy.

 

 

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł