Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

„Nowe szanse na dofinansowanie uczelni w ramach środków publicznych”

Miejsce szkolenia: Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Poznań
Termin: 5.04.2016; 12.04.2016; 26.04.2016; 10.05.2016; 17.05.2016
Cena: 290 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 290 zł brutto).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, catering
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Od 10.00 do 15.00

Przegląd dostępnych źródeł finansowania w programach operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim - wsparcie bezpośrednie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 • II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
 • III oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”
 • IV oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
 • V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia” - możliwości wsparcia uczelni medycznych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 • IV oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego.”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 • II oś priorytetowa „E-administracja o otwarty rząd”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 • VIII oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” - możliwość wsparcia uczelni o charakterze artystycznym

Przegląd dostępnych źródeł finansowania w poszczególnych programach operacyjnych o zasięgu regionalnym - wsparcie bezpośrednie dotyczące obszarów

 • rozwój infrastruktury badawczo - rozwojowej
 • cyfryzacja zasobów naukowych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych
 • rewitalizacja budynków należących do uczelni
 • zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Przegląd dostępnych źródeł finansowania – inne konkursy, w których mogą aplikować uczelnie

Projekty związane z rynkiem pracy

 • poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 • rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Projekty dedykowane zarządzaniu własnością intelektualna oraz finansowaniu innowacji

 • programy krajowe NCBiR
 • projekty systemowe NCBiR
 • wsparcie dla inwestycji podwyższonego ryzyka
 • profesjonalizacja usług doradczych uczelnianych IOB

Ryzyka związane z realizacją projektów

 • zagadnienie pomocy publicznej - w świetle Rozporządzenia KE 651/2014
  • zagadnienia partnerstwa - zasadność partnerstwa; zbadanie partnerstwa również w kontekście powiązań (ocena powiązań zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014)
  • kluczowe informacje dotyczące dokumentacji aplikacyjnej

Od 15.00 do 16.00

Moduł konsultacyjny

 • przykłady rozwiązań, na wdrożenie których można otrzymać dofinansowanie

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł