Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

„Nowe szanse na dofinansowanie uczelni w ramach środków publicznych”

Miejsce szkolenia: Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Poznań
Termin: 5.04.2016; 12.04.2016; 26.04.2016; 10.05.2016; 17.05.2016
Cena: 290 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 290 zł brutto).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, catering
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

EUROPOINT oraz PCG Polska i Partners in Progress zapraszają do udziału w szkoleniach zatytułowanych „Nowe szanse na dofinansowanie uczelni w ramach środków publicznych”.

Szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych przez szkoły wyższe w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dokonamy dla Państwa kompleksowego przeglądu dostępnych źródeł finansowania w ramach programów operacyjnych Wiedza i Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, oraz Infrastruktura i Środowisko, z uwzględnieniem wskazanych w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych typów projektów.

Zidentyfikujemy ograniczenia dotyczące minimalnej i maksymalnej wartości projektu i tzw. kosztów kwalifikowalnych. Wskażemy planowane terminy naborów wniosków w 2016 r. oraz instytucje odpowiedzialne za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków.

Szkolenie zwieńczy praktyczny moduł konsultacyjny, w czasie którego wskażemy konkretne przykłady rozwiązań, na które można pozyskać dofinansowanie. 

 

Adresaci szkoleń

  • Przedstawiciele zarządu uczelni: kanclerze, dziekani, kierownicy, dyrektorzy
  • Kierownicy działów IT i administratorzy zasobów informatycznych uczelni
  • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i koordynację projektów 
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł