Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

Trwałość projektu – czyli jak nie stracić dotacji.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 22.06.2016
Cena: 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 550 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Trwałość projektu – czyli jak nie stracić dotacji.” ?

Każdy z Beneficjentów podpisujących umowę o dofinansowanie zobowiązuje się tym samym do poddania się czynnościom kontrolnym z tytułu otrzymanego wsparcia. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, iż wykorzystane dofinansowanie podlegać będzie kontroli również po pozytywnym zakończeniu i rozliczeniu projektu. Są to w szczególności następujące rodzaje czynności:

  • kontrola zachowania zasady trwałości,
  • monitoring osiąganych przychodów z tytułu realizacji projektu,
  • kontrola utrzymania wskaźników,
  • kontrola przestrzegania zasady zakazującej podwójnego współfinansowania, oraz
  • kontrola archiwizacji dokumentów związanych z projektem.

Dodatkowo pamiętać należy, iż kontrole prowadzone po zakończeniu realizacji projektu ze względu na swoją specyfikę różnią się od kontroli prowadzonych w trakcie jego realizacji. Pozytywne wyniki wcześniejszych kontroli nie dają gwarancji  uniknięcia błędów w przywołanym powyżej zakresie i co z tym związane konieczności zwrotu środków.

Kontrolą o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia służb audytowych KE jest niewątpliwie kontrola trwałości. To w jej ramach weryfikowane są wszystkie odstępstwa od pierwotnych założeń projektu, oraz ewentualne zmiany własnościowe dokonane względem wybudowanej/zakupionej infrastruktury/środków trwałych.

Chcąc uświadomić Państwu, na jakich zasadach powinni Państwo zarządzań infrastrukturą zrealizowanego projektu przygotowaliśmy specjalne szkolenie dedykowane wyłącznie kontrolom prowadzonym po zakończeniu  projektu.

PROWADZACY SZKOLENIE jest pracownikiem Ministerstwa Rozwoju, zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku, specjalizującym się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

 

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Beneficjenci pomocy UE którzy zakończyli realizację projektów
  • Pracownicy instytucji kontrolnych odpowiedzialni za prowadzenia kontroli po zakończeniu projektu


WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU : brak


LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł