Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone w sposób ciekawy. Program szkolenia zrealizowany. Prowadzący posiada ogromną wiedzę ...
Zobacz inne opinie

Konkursy III Osi Priorytetowej PO WER dla uczelni w 2016 r.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 22-23.02.2016
Cena: 1.100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.100 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Zdecydowanie polecam - szkolenie prowadzone w sposób przystępny z uwzględnieniem oczekiwań słuchaczy. 

Bartłomiej Zarzycki, Politechnika Świętokrzyska, grudzień 2015

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 (od 10.00 do 16.00)

Omówienie harmonogramu i planów konkursowych, omówienie kryteriów dostępu i kryteriów premiujących, omówienie specyfiki kwalifikowanych typów projektów.

Moduł 1: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu „Nowe programy kształcenia” (realizacja nowych programów kształcenia i dostosowanie istniejących programów kształcenia do potrzeb gospodarki”

Moduł 2: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu „Program rozwoju kompetencji” (realizacja programów szkoleniowych dla studentów w zakresie rozwoju ich kompetencji) z uwzględnieniem doświadczeń konkursowych 2015 r.

Moduł 3: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Moduł 4: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu „Międzynarodowe programy kształcenia” (realizacja programów kształcenia w j. obcych, realizacja programów międzynarodowych i współpraca z zagraniczną kadrą akademicką)

Moduł 5: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu „Interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich
 

DZIEŃ 2 (od 9.00 do 15.00)

Omówienie specyfiki naboru i wyboru projektów, warsztaty praktyczne i kwalifikowalność wydatków PO WER EFS.

Moduł 6: omówienie specyfiki zasad naboru projektów i specyfiki oceny formalno-merytorycznej w III Osi

Moduł 7: warsztaty pracy z formularzem wniosku o dofinansowanie na gruncie planowanych konkursów w III Osi dla uczelni w 2016 r.


Ramowy harmonogram dnia: 

Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Blok szkoleniowy – 2 h. 
             Obiad 45 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł