Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Konkursy III Osi Priorytetowej PO WER dla uczelni w 2016 r.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 22-23.02.2016
Cena: 1.100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.100 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Zdecydowanie polecam - szkolenie prowadzone w sposób przystępny z uwzględnieniem oczekiwań słuchaczy. 

Bartłomiej Zarzycki, Politechnika Świętokrzyska, grudzień 2015

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Plany konkursowe III Osi Priorytetowej PO WER dla uczelni na 2016 r.” ?

Cztery konkursy III Osi Priorytetowej PO WER EFS „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, przeznaczone dla szkół wyższych w 2015 r., jednoznacznie wykazały konieczność cyklicznego doskonalenia kadr uczelni w zakresie procesu aplikowania o dofinansowanie. W 2016 r. uczelnie czeka aż siedem konkursów w III Osi Priorytetowej, które będą wspierać dydaktykę, kadrę akademicką i odbiorców usług edukacyjnych. W okresie programowania UE 2007 – 2013 zasadniczo dominował model, w którym uczelnie pozyskiwały środki z PO KL EFS przede wszystkim na projekty ogólnouczelniane, ponadwydziałowe lub międzywydziałowe, w mniejszym zaś stopniu na projekty wydziałowe. W okresie programowania UE 2014 – 2020 kształtuje się powoli model, w którym środki z PO WER EFS pozyskują przede wszystkim wydziały bądź wręcz kierunki. Ta zmiana wymusza na uczelniach decentralizację procesu aplikowania o środki w ramach III Osi, ale i powoduje, że o dofinansowanie ubiegają się obecnie "wnioskodawcy różnych prędkości", co może mieć fundamentalny wpływ na wyniki konkursów, jakość realizowanych dzięki nim projektów i efekty tych projektów. Z jednej bowiem strony wnioski o dofinansowanie przygotowują doświadczone, kompetentne, kreatywne zespoły, które uczestniczyły w licznych naborach poprzedniej perspektywy i zrealizowały bądź nadzorowały wdrożenie wielu przedsięwzięć, z drugiej do opracowywania koncepcji projektowych i wypełniania wniosków o dofinansowanie są wyznaczane na poziomie wydziałów osoby, które mają niewielką wiedzę o wytycznych, instrukcjach, regulaminach i procedurach lub wiedzę tę próbują pozyskać w trakcie trwania naboru. Dlatego na potrzeby konkursów 2016 r. warto podjąć działania edukacyjne, celem lepszego przygotowania się do procesu aplikowania o środki III Osi Priorytetowej.

DLACZEGO TERAZ?

Początek roku, to bardzo dobry czas na merytoryczne przygotowanie się do procesu aplikowania o środki, w tym do budowania długofalowych strategii aplikacyjnych. Znajomość planów konkursowych w ramach III Osi Priorytetowej PO WER EFS, kryteriów dostępu i kryteriów premiujących dla planowanych siedmiu konkursów powoli lepiej zaplanować działania zespołów aplikacyjnych zarówno tych ogólnouczelnianych, jak i wydziałowych. Częścią szkolenia będą krótkie warsztaty pracy z formularzem wniosku o dofinansowanie, wspierające proces dostosowania planów aplikacyjnych uczelni do planów konkursowych III Osi na 2016 r.  

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół wyższych, zarówno pracowników administracyjnych, w tym kadry kierowniczej, jak i nauczycieli akademickich, osób z większym i mniejszym doświadczeniem bądź też mających pierwszy kontakt z funduszami unijnymi, zainteresowanych problematyką III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dla szkół wyższych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób z doświadczeniem w aplikowaniu o projekty, współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 r., jak i dla osób, które nie mają w tym zakresie żadnych doświadczeń, gdyż efektywnie wprowadza w problematykę konkursową III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla uczelni w 2016 r., a ponadto  daje efekt synergii dzięki połączeniu różnych perspektyw i doświadczeń.  

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł