Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

Konkursy III Osi Priorytetowej PO WER dla uczelni w 2016 r.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 22-23.02.2016
Cena: 1.100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.100 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Zdecydowanie polecam - szkolenie prowadzone w sposób przystępny z uwzględnieniem oczekiwań słuchaczy. 

Bartłomiej Zarzycki, Politechnika Świętokrzyska, grudzień 2015

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Plany konkursowe III Osi Priorytetowej PO WER dla uczelni na 2016 r.” ?

Cztery konkursy III Osi Priorytetowej PO WER EFS „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, przeznaczone dla szkół wyższych w 2015 r., jednoznacznie wykazały konieczność cyklicznego doskonalenia kadr uczelni w zakresie procesu aplikowania o dofinansowanie. W 2016 r. uczelnie czeka aż siedem konkursów w III Osi Priorytetowej, które będą wspierać dydaktykę, kadrę akademicką i odbiorców usług edukacyjnych. W okresie programowania UE 2007 – 2013 zasadniczo dominował model, w którym uczelnie pozyskiwały środki z PO KL EFS przede wszystkim na projekty ogólnouczelniane, ponadwydziałowe lub międzywydziałowe, w mniejszym zaś stopniu na projekty wydziałowe. W okresie programowania UE 2014 – 2020 kształtuje się powoli model, w którym środki z PO WER EFS pozyskują przede wszystkim wydziały bądź wręcz kierunki. Ta zmiana wymusza na uczelniach decentralizację procesu aplikowania o środki w ramach III Osi, ale i powoduje, że o dofinansowanie ubiegają się obecnie "wnioskodawcy różnych prędkości", co może mieć fundamentalny wpływ na wyniki konkursów, jakość realizowanych dzięki nim projektów i efekty tych projektów. Z jednej bowiem strony wnioski o dofinansowanie przygotowują doświadczone, kompetentne, kreatywne zespoły, które uczestniczyły w licznych naborach poprzedniej perspektywy i zrealizowały bądź nadzorowały wdrożenie wielu przedsięwzięć, z drugiej do opracowywania koncepcji projektowych i wypełniania wniosków o dofinansowanie są wyznaczane na poziomie wydziałów osoby, które mają niewielką wiedzę o wytycznych, instrukcjach, regulaminach i procedurach lub wiedzę tę próbują pozyskać w trakcie trwania naboru. Dlatego na potrzeby konkursów 2016 r. warto podjąć działania edukacyjne, celem lepszego przygotowania się do procesu aplikowania o środki III Osi Priorytetowej.

DLACZEGO TERAZ?

Początek roku, to bardzo dobry czas na merytoryczne przygotowanie się do procesu aplikowania o środki, w tym do budowania długofalowych strategii aplikacyjnych. Znajomość planów konkursowych w ramach III Osi Priorytetowej PO WER EFS, kryteriów dostępu i kryteriów premiujących dla planowanych siedmiu konkursów powoli lepiej zaplanować działania zespołów aplikacyjnych zarówno tych ogólnouczelnianych, jak i wydziałowych. Częścią szkolenia będą krótkie warsztaty pracy z formularzem wniosku o dofinansowanie, wspierające proces dostosowania planów aplikacyjnych uczelni do planów konkursowych III Osi na 2016 r.  

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół wyższych, zarówno pracowników administracyjnych, w tym kadry kierowniczej, jak i nauczycieli akademickich, osób z większym i mniejszym doświadczeniem bądź też mających pierwszy kontakt z funduszami unijnymi, zainteresowanych problematyką III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dla szkół wyższych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób z doświadczeniem w aplikowaniu o projekty, współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 r., jak i dla osób, które nie mają w tym zakresie żadnych doświadczeń, gdyż efektywnie wprowadza w problematykę konkursową III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla uczelni w 2016 r., a ponadto  daje efekt synergii dzięki połączeniu różnych perspektyw i doświadczeń.  

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł