Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Kwalifikowalność kosztów i Rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 04-05.07.2016
Cena: 980 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 980 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW I ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PERSPEKTYWIE 2014-2020 – ASPEKTY PRAKTYCZNE” ?

Zasady kwalifikowalności kosztów są jednym z najważniejszych elementów przy tworzeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, jak również przy ich późniejszej realizacji oraz rozliczaniu. Szczegółowa znajomość Wytycznych kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020 pozwoli właściwie zaplanować i zrealizować projekt.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom pełnego wachlarza przepisów, wytycznych i ich najnowszych interpretacji, które są niezbędne, aby móc z powodzeniem przygotować oraz co istotniejsze zrealizować projekt i zminimalizować ryzyko zwrotu pieniędzy w całym okresie przechowywania dokumentów. Warsztaty prowadzone są w oparciu o praktyczne przykłady problemów, z którymi spotykają się podmioty realizujące projekty oraz instytucje pośredniczące/wdrażające, począwszy od momentu podpisania umowy aż po otrzymanie refundacji za ostatni wniosek o płatność. Podczas interaktywnych zajęć zostaną przedstawione propozycje rozwiązywania tych problemów oraz zapobiegania im.

Proponowane szkolenie prowadzone w formie interaktywnej (warsztaty, przykłady, prezentacje, dyskusja) z wykorzystaniem flipcharta – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z praktyką wdrażania funduszy w perspektywie 2014-2020. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Osoby pozyskujące fundusze unijne dla administracji publicznej, w tym dla JST/jednostek podległych JST oraz planujące ich rozwój
  • Pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, zajmujący się pozyskiwaniem funduszy i planowaniem rozwoju instytucji
  • Pracownicy przedsiębiorstw planujący przedsięwzięcia rozwojowe - Specjaliści ds. środków unijnych w firmach
  • Pracownicy instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych
  • Przedstawiciele NGO
  • Pracownicy zespołów projektowych
  • Zainteresowani korzystaniem z dofinansowania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak również osoby, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Zróżnicowanie grupy szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń, oraz stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł