Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

PO PC 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-17.11.2015
Cena: 1.090 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.090 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Jak zwykle firma EUROPOINT nie zawiodła mnie i spełniła moje oczekiwania związane ze szkoleniem. Miła atmosfera prowadzącego szkolenie oraz ogromny zasób wiedzy był dodatkowym walorem przedsięwzięcia. Samo miejsce - Hotel Justyna - Kraków - też wywarł na mnie pozytywne wrażenie. polecam wszystkim chętnym szkolenia organizowane przez EUROPOINT.

Ewa Kuczyńska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, listopad 2015

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „PO PC 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów”?

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest narzędziem rozwoju i wsparcia infrastruktury informatycznej publicznej i biznesowej, ma doprowadzić stworzenia warunków w Polsce na impet cyfrowy. Oferta programu z jednej strony jest wsparciem dla rozprzestrzeniania się innowacyjności i kreatywności, z drugiej zaś elementem sprzyjającym realizacji działań z zakresu włączenia społecznego, poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, upowszechnienia wykorzystania technologii cyfrowych i zapewnienia odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych publicznych, ale również komercyjnych. 

Jak sięgać po fundusze w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

Jak określić zasady kwalifikowalności kosztów i poprawnie skonstruować budżet projektu?

Na czym polega nowy model logiki projektowej we wniosku aplikacyjnym POPC 2014-2020?

Aby uzyskać odpowiedź na te i inne pytania, przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego uczestnicy usystematyzują wiedzę związaną z Programem Operacyjnym PC 2014-2020, będą wiedzieli gdzie szukać informacji na jego temat, jak odróżniać system krajowej obsługi EFRR od systemów regionalnych, oraz poznają  różnice między programami regionalnymi a  POPC 2014-2020.

Nasze szkolenie koncentruje się na warsztacie aplikacyjnym, a jego celem jest nabycie umiejętności poprawnego opracowania dokumentacji powiązanej z wnioskiem o dofinansowanie i prawidłowego przejścia przez procedurę naboru wniosków w nowej perspektywie finansowej EFRR 2014-2020 w Programie Polska Cyfrowa, w każdym z Priorytetów Programu. Uczestnicy zapoznają się z tematyką dotyczącą procedur aplikacyjnych, opracowania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków i konstruowania budżetów projektów, jak również z wytycznymi w zakresie opracowania projektu z uwzględnieniem konstrukcji wskaźników projektu oraz założeń do studium wykonalności.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili poprawnie zidentyfikować możliwości aplikacyjne dla własnych firm, instytucji czy organizacji. Będą też wiedzieli, co się zmieniło w stosunku do starego okresu programowania 2007-2013,   jakich rozwiązań nie można powtarzać, oraz jak poprawnie ująć projekt we wniosku aplikacyjnym.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego,
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych,
  • Osób, które chcą rozwijać warsztat opracowywania projektów i wniosków aplikacyjnych do programu POPC, poznać nowe procedury pozyskiwania środków z tego programu oraz zasady opracowania wniosków aplikacyjnych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :  brak

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak również osoby, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Zróżnicowanie grupy szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń, oraz stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 25 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł