Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

PO IR 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-17.11.2015
Cena: 1.090 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.090 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „PO IR 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów”?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem o największym budżecie w historii Unii, finansującym badania i rozwój. Będziemy mieli do rozdysponowania ponad 10 mld euro.

Stoimy zatem przed wyzwaniem, jak po te pieniądze sięgnąć, aby je najefektywniej wykorzystać i pobudzić naszą gospodarkę.

Unia Europejska zmieniła jednak podejście do tych projektów - dawniej ulokowane one były głównie w instytucjach naukowych i tak naprawdę wspierały naukę. Teraz wymóg jest taki, aby wynikały one z potrzeby przedsiębiorców i wspierały gospodarkę, przy udziale i współpracy naukowców.

Jak sięgać po fundusze w ramach PO IR?

Jak określić zasady kwalifikowalności kosztów i poprawnie skonstruować budżet projektu?

Na czym polega nowy model logiki projektowej we wniosku aplikacyjnym POIR 2014-2020?

Aby uzyskać odpowiedź na te i inne pytania, przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego uczestnicy usystematyzują wiedzę związaną z Programem Operacyjnym IR 2014-2020, będą wiedzieli gdzie szukać informacji na jego temat, jak odróżniać system krajowej obsługi EFRR od systemów regionalnych, oraz poznają  różnice między programami regionalnymi a  POIR 2014-2020.

Nasze szkolenie koncentruje się na warsztacie aplikacyjnym, a jego celem jest nabycie umiejętności poprawnego opracowania dokumentacji powiązanej z wnioskiem o dofinansowanie i prawidłowego przejścia przez procedurę naboru wniosków w nowej perspektywie finansowej EFRR 2014-2020 w Programie Inteligentny Rozwój, w każdym z Priorytetów Programu. Uczestnicy zapoznają się z tematyką dotyczącą procedur aplikacyjnych, opracowania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków i konstruowania budżetów projektów, jak również z wytycznymi w zakresie opracowania projektu z uwzględnieniem konstrukcji wskaźników projektu oraz zasady przygotowania biznes planu.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili poprawnie zidentyfikować możliwości aplikacyjne dla własnych firm czy instytucji. Będą też wiedzieli, co się zmieniło w stosunku do starego okresu programowania 2007-2013,   jakich rozwiązań nie można powtarzać, oraz jak poprawnie ująć projekt we wniosku aplikacyjnym. 

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego, organizacji badawczych, jednostek badawczych i rozwojowych.
  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych, jednostek otoczenia biznesu.
  • Osób, które chcą rozwijać warsztat opracowywania projektów i wniosków aplikacyjnych do programu POIR, poznać nowe procedury pozyskiwania środków z tego programu oraz zasady opracowania wniosków aplikacyjnych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :  brak

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak również osoby, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Zróżnicowanie grupy szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń, oraz stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową.  

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 25 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł