Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Inicjatywa dla młodych- projekty na rzecz młodzieży w ramach PO WER 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 25-26.06.2015
Cena: 950 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 950 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    

DZIEŃ 1

Wstęp- wyjaśnienie celu, programu szkolenia, zasad uczestnictwa w szkoleniu i krótka prezentacja uczestników szkolenia

Moduł 1:
Działanie  1.2  Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na  regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 • Typy projektów
 • Typy beneficjentów
 • Grupa docelowa
 • Instytucje pośredniczące

Moduł 2:
Działanie  1.3  Wsparcie  osób  młodych  znajdujących  się  w  szczególnie  trudnej sytuacji

 • Podział na tryb konkursowy i pozakonkursowy
 • Typy projektów
 • Typy beneficjentów
 • Grupa docelowa
 • Instytucje pośredniczące

Moduł 3:
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

 • Typy projektów na rzecz młodzieży
 • Powiązanie z programem Erasmus +
 • Typ beneficjenta
 • Grupa docelowa

Moduł 4:
Zasady wyboru projektów w ramach PO WER 2014-2020


DZIEŃ 2

Moduł 5:
Zasady związane z kwalifikowalnością wydatków w ramach PO WER 2014

 • Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
 • Cross-financing
 • Koszty bezpośrednie
 • Koszty pośrednie

Moduł 6:
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POWER i obsługa systemu informatycznego SOWA, nowa logika projektowa

Moduł 7:
Zasady tworzenia budżetu projektów w ramach POWER z uwzględnieniem zasad kwalifikowania wydatków i montażu finansowego

Moduł 8:
Warsztaty tworzenia podstawowych założeń merytoryczno-finansowych projektów dla młodzieży w ramach POWER 2014-2020

 

Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł