Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

Inicjatywa dla młodych- projekty na rzecz młodzieży w ramach PO WER 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 25-26.06.2015
Cena: 950 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 950 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    

DZIEŃ 1

Wstęp- wyjaśnienie celu, programu szkolenia, zasad uczestnictwa w szkoleniu i krótka prezentacja uczestników szkolenia

Moduł 1:
Działanie  1.2  Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na  regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 • Typy projektów
 • Typy beneficjentów
 • Grupa docelowa
 • Instytucje pośredniczące

Moduł 2:
Działanie  1.3  Wsparcie  osób  młodych  znajdujących  się  w  szczególnie  trudnej sytuacji

 • Podział na tryb konkursowy i pozakonkursowy
 • Typy projektów
 • Typy beneficjentów
 • Grupa docelowa
 • Instytucje pośredniczące

Moduł 3:
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

 • Typy projektów na rzecz młodzieży
 • Powiązanie z programem Erasmus +
 • Typ beneficjenta
 • Grupa docelowa

Moduł 4:
Zasady wyboru projektów w ramach PO WER 2014-2020


DZIEŃ 2

Moduł 5:
Zasady związane z kwalifikowalnością wydatków w ramach PO WER 2014

 • Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
 • Cross-financing
 • Koszty bezpośrednie
 • Koszty pośrednie

Moduł 6:
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POWER i obsługa systemu informatycznego SOWA, nowa logika projektowa

Moduł 7:
Zasady tworzenia budżetu projektów w ramach POWER z uwzględnieniem zasad kwalifikowania wydatków i montażu finansowego

Moduł 8:
Warsztaty tworzenia podstawowych założeń merytoryczno-finansowych projektów dla młodzieży w ramach POWER 2014-2020

 

Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł