Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Przygotowanie merytoryczne prowadzących szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" oceniam bardzo wysoko.Wiedza przekazywana w sposób przystęp...
Zobacz inne opinie

Projekty Partnerskie - przygotowanie i realizacja.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 18-19.06.2015
Cena: 990 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 990 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    

DZIEŃ 1:

 • Projekty partnerskie – teoria i praktyka
  • Partnerstwo projektowe – regulacje i definicje
  • Zalety i potencjalne korzyści, jakie można dzięki partnerstwu
  • Zasady partnerstwa w PO KL oraz innych Programach Operacyjnych
  • Rodzaje partnerstw oraz zasady tworzenia partnerstw
  • Podstawowe wymagania dotyczące partnerstwa
  • Mocne i słabe strony różnych sektorów, pod kątem udziału w projekcie - warsztat
 • Umowa partnerska – podstawowe kwestie
  • Zakres minimum umowy partnerskiej
  • Warsztat dotyczący przygotowania umowy partnerskiej
 • Podział zadań w partnerstwie
  • Identyfikacja działań i struktura podziału pracy (SPP)
  • Macierz ról i zadań (WBS),
  • Schemat organizacyjny projektu
  • Ważne elementy harmonogramu projektu partnerskiego
 • Kwestie finansowe w projektach partnerskich
  • Budżet projektu partnerskiego
  • Przepływy środków w projektach partnerskich
  • Przykłady projektów partnerskich

DZIEŃ 2:

 • Wybór partnera prywatnego (podmiotu spoza sektora finansów publicznych) przez podmioty o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp z zachowaniem wymagań ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
  • wytyczne w zakresie wyboru partnera w PO KL oraz innych programach operacyjnych;
  • cele nałożenia na podmioty publiczne wymagań w zakresie wyboru partnera prywatnego;
  • zasady przejrzystości oraz zasada równego traktowania w świetle wytycznych PO KL, innych programów operacyjnych oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;  
  • praktyczne sposoby wyboru partnerów prywatnych.
 • Wybór wykonawców zadań realizowanych w ramach projektów partnerskich:
  • Wybór wykonawców przez partnerów publicznych tj. objętych obowiązkiem stosowania przepisów ustawy Pzp;
   • Zakres podmiotowy ustawy Pzp. Jakie podmioty (partnerzy) zobowiązane są do stosowania ustawy Pzp?;
   • Zakres przedmiotowy ustawy Pzp. Do jakich rodzajów zamówień ustawa Pzp znajduje zastosowanie?
   • Wymagania w zakresie udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro.
   • Zasady udzielania zamówień publicznych.
   • Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
   • Wymagania w zakresie szacowania wartości zamówienia.
   • Tryby udzielania zamówień publicznych.
   • Warunki ubiegania się o zamówienia publiczne.
   • Badanie i ocena ofert.
   • Umowa w sprawie zamówienia publiczne.
   • Środki ochrony prawnej.
  • Wybór wykonawców przez partnerów prywatnych tj. podmioty nie objęte obowiązkiem stosowania ustawy Pzp:
   • Wytyczne PO KL oraz innych programów operacyjnych w zakresie wyboru wykonawców;
   • Wybór wykonawców z zachowaniem zasad: równego traktowania, przejrzystości oraz niedyskryminacji;
   • Zasady równego traktowania, przejrzystości oraz niedyskryminacji w świetle w świetle wytycznych PO KL, innych programów operacyjnych oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 
   • Praktyczne sposoby wyboru wykonawców.

 

Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł