Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Projekty Partnerskie - przygotowanie i realizacja.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 18-19.06.2015
Cena: 990 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 990 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Przygotowanie i realizacja projektów partnerskich ?

Doświadczenia poprzednich okresów programowania wskazują, że realizacja projektów w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną, wyrażoną w efekcie synergii, wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań, podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach.

Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania współpracy między instytucjami i organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy, np. rynku pracy, integracji społecznej, sektora edukacji, pracowników i przedsiębiorstw, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów.

Realizacja projektów w formule partnerstwa nie jest łatwa i niesie za sobą wiele problemów na linii podziału zadań i środków oraz specyfiki działania różnych partnerów z różnych sektorów.

DLACZEGO TERAZ?

Nowy okres programowania niesie za sobą nowe wyzwania zachęcając beneficjentów do działań partnerskich. Warto przegotować się do działań w formule partnerstwa zanim ruszy cały mechanizm wdrażania nowej perspektywy funduszy, warto poznać specyfikę działania różnych sektorów tak, aby planować działania odpowiednio do możliwości partnerów.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla różnych podmiotów, z różnych sektorów, którzy planują projekty w formule partnerstwa.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU : 

Uczestnicy powinni posiadać podstwową wiedzę na temat procesu pozyskiwania funduszy unijnych

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób.

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł