Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Rewitalizacja – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z wymogami nowej perspektywy funduszy strukturalnych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15.06.2015
Cena: 570 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 570 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Beata Bujak-Szwaczka

Ekspert w zakresie planowania strategicznego i planowania przedsięwzięć rozwojowych w tym partnerskich.

Posiada dyplom "Trenera Europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych", wydany przez CDG (Carl Duisberg Gesellschaft e.V); IEP (Instytut Polityki Europejskiej, Berlin); Ambasadę Niemiec w Polsce; Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa.

Wśród posiadanych kwalifikacji należy wymienić także Zarządzanie Projektami (zgodnie z certyfikacją IPMA) oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – studia  podyplomowe ukończone w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalistka ds. samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków rozwoju, budowania strategii rozwoju, strategii i promocji turystycznej, funduszy UE. Specjalistka ds. organizacji pozarządowych w kontekście funduszy pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania rozwojem.

Ekspert, trener i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą, w tym w zakresie planowania strategicznego, rozwoju regionalnego (lokalnego), zagadnień i instrumentów marketingu regionalnego, promocji i rozwoju gospodarczego,  zrównoważonego rozwoju. Trener Europejski, Moderator - przeprowadzonych ok. 1000 szkoleń w całej Polsce oraz ok. opracowanych 40 Strategii Rozwoju Lokalnego.

Przeprowadziła także analizy wdrażania, monitorowania i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z trzema sektorami: pozarządowym (zarządzanie projektami, szkolenia, udział w realizowanych projektach oraz pracach zespołów zadaniowych), publicznym na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz prywatnym (seminaria, szkolenia, współpraca w ramach projektów).

wiecej
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł