Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" prowadzone na wysokim poziomie; trener posiada bardzo wysoki poziom wiedzy i doświadczenia....
Zobacz inne opinie

Rewitalizacja – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z wymogami nowej perspektywy funduszy strukturalnych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15.06.2015
Cena: 570 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 570 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 

Moduł 1:
Podstawowe informacje dotyczące rewitalizacji obszarów kryzysowych – główne pojęcia, definicje, polityki i wytyczne:

 • Podstawowe informacje o perspektywie 2014-2020 w kontekście zadań związanych z termomodernizacją i rewitalizacją
 • Nowe programy rewitalizacji a strategie rozwoju miasta
 • Najważniejsze zapisy ustawy o rewitalizacji i Narodowego Programu Rewitalizacji

Moduł 2:
Rewitalizacja w Programach Operacyjnych: krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz w ramach programów krajowych

 • Środki na rewitalizację w programach operacyjnych regionalnych i krajowych
 • Wymogi Unii Europejskiej dotyczące właściwego przygotowania dokumentacji projektowej
 • Rewitalizacja w nowych instrumentach rozwoju terytorialnego (ZIT i Rozwój nakierowany na lokalną społeczność)
 • Instrumenty zwrotne - Jessica

Moduł 3:
Podstawy przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

 • Przykładowy zakres Programu
 • Wytyczanie obszaru do rewitalizacji – delimitacja obszarów kryzysowych – kryteria i wskaźniki
 • Przykłady delimitacji obszarów kryzysowych oraz wskaźników kryzysowości obszarów
 • Partycypacyjny model LPR-ów - aktorzy, którzy powinni być zaangażowani w przygotowanie LPR oraz Konsultacje społeczne LPR

Moduł 4:
Proces przygotowania Zintegrowanych Programów Rewitalizacji – model partycypacyjny

 • Identyfikacja i analiza problemów rewitalizacji
 • Identyfikacja celów rewitalizacji
 • Identyfikacja projektów rewitalizacji
 • Procedura aplikacyjna dla projektów rewitalizacji;

 

Ramowy harmonogram dnia: 

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

           

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł