Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Rewitalizacja – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z wymogami nowej perspektywy funduszy strukturalnych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15.06.2015
Cena: 570 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 570 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 

Moduł 1:
Podstawowe informacje dotyczące rewitalizacji obszarów kryzysowych – główne pojęcia, definicje, polityki i wytyczne:

 • Podstawowe informacje o perspektywie 2014-2020 w kontekście zadań związanych z termomodernizacją i rewitalizacją
 • Nowe programy rewitalizacji a strategie rozwoju miasta
 • Najważniejsze zapisy ustawy o rewitalizacji i Narodowego Programu Rewitalizacji

Moduł 2:
Rewitalizacja w Programach Operacyjnych: krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz w ramach programów krajowych

 • Środki na rewitalizację w programach operacyjnych regionalnych i krajowych
 • Wymogi Unii Europejskiej dotyczące właściwego przygotowania dokumentacji projektowej
 • Rewitalizacja w nowych instrumentach rozwoju terytorialnego (ZIT i Rozwój nakierowany na lokalną społeczność)
 • Instrumenty zwrotne - Jessica

Moduł 3:
Podstawy przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

 • Przykładowy zakres Programu
 • Wytyczanie obszaru do rewitalizacji – delimitacja obszarów kryzysowych – kryteria i wskaźniki
 • Przykłady delimitacji obszarów kryzysowych oraz wskaźników kryzysowości obszarów
 • Partycypacyjny model LPR-ów - aktorzy, którzy powinni być zaangażowani w przygotowanie LPR oraz Konsultacje społeczne LPR

Moduł 4:
Proces przygotowania Zintegrowanych Programów Rewitalizacji – model partycypacyjny

 • Identyfikacja i analiza problemów rewitalizacji
 • Identyfikacja celów rewitalizacji
 • Identyfikacja projektów rewitalizacji
 • Procedura aplikacyjna dla projektów rewitalizacji;

 

Ramowy harmonogram dnia: 

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

           

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł