Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Rewitalizacja – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z wymogami nowej perspektywy funduszy strukturalnych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15.06.2015
Cena: 570 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 570 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Rewitalizacja obszarów kryzysowych”?

Rewitalizacja jest obecnie dziedziną, na którą zwraca się wielką uwagę w kontekście rozwoju obszarów. Określa się ją, jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem jest m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska.

Aby rewitalizacja była dobrze przemyślana i zaplanowana, jej podstawą na konkretnym obszarze będzie program rewitalizacji. Opracują go i uchwalą samorządy lokalne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami (m.in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami). W perspektywie 2014-2020 rewitalizacja jest ważnym obszarem wsparcia, pod warunkiem jej kompleksowego podejścia i zintegrowanego charakteru.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania Programów Rewitalizacji oraz pozyskiwania funduszy unijnych na rewitalizację.

DLACZEGO TERAZ?

Obecnie samorządy przygotowują się do planowania swojego rozwoju w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wiele z nich planuje działania w obszarach kryzysowych. Ważnym jest, aby przygotowane plany spełniały wymogi pozwalające na sięganie po wsparcie w ramach różnych programów operacyjnych oraz krajowych na działania związane z rewitalizacją obszarów kryzysowych.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces przygotowania Programów Rewitalizacji dla obszarów kryzysowych na terenie swojego miasta/gminy, ale również do partnerów społecznych i organizacji wpisujących się w dany program.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU : brak wymagań.

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 25 osób.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł