Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przeprowadzone dokładnie, z wyjaśnieniem dodatkowych zagadnień i szczególową odpowiedzią na zadawane pytania/problemy. Anna Dąbek, Politec...
Zobacz inne opinie

Zarządzanie cyklem projektu- aspekty praktyczne opracowywania projektów do funduszy europejskich.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 7-8.12.2015
Cena: 980 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 980 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób spójny i zdyscyplinowany. Jego merytoryczna wartość stała na wysokim poziomie.

Damian Pasieka, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, grudzień 2015

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    

DZIEŃ 1

Wstęp- wyjaśnienie celu, programu szkolenia, zasad uczestnictwa w szkoleniu i krótka prezentacja uczestników szkolenia

Moduł 1:
Kluczowe zasady Zarządzania Cyklem Projektu i ich zastosowanie w procesie budowania projektu

 • Zorientowanie na rezultaty i efekty projektu
 • Spójne powiązanie działań projektowych
 • Zaplanowanie skończonego czasu wypracowania rezultatów projektu
 • Wyjątkowość i niepowtarzalność projektu
 • Odziaływanie projektu, szerszy wpływ
 • Zaangażowanie właściwych zasobów do realizacji projektu

Wymagane cechy projektów dofinansowanych i ich kontekst praktyczny

 • Odpowiedniość-powiązanie z programami operacyjnymi i celami strategicznymi
 • Wykonalność-możliwość osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, efektów projektu przy zaangażowaniu odpowiednich zasobów i panowaniu nad czynnikami ryzyka
 • Trwałość- projekt akcentuje czynniki, które mają wpływ na trwałość projektu

Etapy i narzędzie budowania projektu-omówienie poszczególnych etapów w odniesieniu do zasad ZCP i wymaganych cech projektu

Etap analizy

 • Analiza interesariuszy
 • Analiza problemu
 • Analiza celów

Etap planowania

 • Zdefiniowanie logiki interwencji projektu
 • Harmonogram projektu
 • Budżet projektu

Moduł prowadzony metodą mini wykładu i dyskusji moderowanej.

Moduł 2:
Etap analizy-krok po kroku. Krok 1:
Analiza interesariuszy-omówienie

 • Metody prowadzenia analizy interesariuszy
 • Zdefiniowanie interesariuszy
 • Oczekiwania i potencjalne odziaływanie interesariuszy na projekt
 • Słabe, mocne strony interesariuszy
 • Implikacje i wnioski dla projektu
 • Powiązanie analizy interesariuszy z wnioskiem aplikacyjnym

Analiza interesariuszy- warsztat praktyczny na wybranych przykładach

Moduł 3:
Etap analizy-krok po kroku. Krok 2:
Analiza problemu-omówienie

 • Narzędzie prowadzenia analizy problemów (drzewo problemów)
 • Definiowanie problemu głównego
 • Przyczyny problemu
 • Skutki problemu
 • Skala i struktura problemu- źródła i dane obrazujące stan problemowy
 • Odniesienie analizy problemu projektu dofinansowanego do analizy ex ante programu operacyjnego i/lub regulaminu konkursu
 • Powiązanie analizy problemu z wnioskiem aplikacyjnym

Analiza problemu- warsztat praktyczny na wybranych przykładach

Moduł 4:
Etap analizy-krok po kroku. Krok 3:
Analiza celów- omówienie

 • Narzędzie prowadzenia analizy celów (drzewo celów)
 • Dedukcja- jak zdefiniowane problemy przełożyć na cele
 • Poziomy celów
 • Powiązanie środków z celami
 • Cele projektu a cele programu operacyjnego i/lub konkursu
 • Powiązanie analizy celów z wnioskiem aplikacyjnym

Analiza celów- warsztat praktyczny na wybranych przykładach


DZIEŃ 2

Moduł 5:
Etap planowania-krok po kroku. Krok 1:

 • Logika interwencji- omówienie
 • Cel programu
 • Cel projektu
 • Rezultaty projektu, rodzaje rezultatów, produkty projektu
 • Działania projektu
 • Warunki wstępne realizacji projektu dofinansowanego
 • Powiązanie logiki projektowej z wnioskiem aplikacyjnym
 • Trwałość projektu- czynniki świadczące o trwałości projektu, gwarantujące trwałość projektu
 • Odziaływanie projektu- czynniki szerszego wpływu projektu

Logika interwencji- warsztat praktyczny na wybranych przykładach

Moduł 6:
Etap planowania-krok po kroku. Krok 2:
Analiza ryzyka

 • Narzędzia do analizy ryzyka
 • Czynniki ryzyka
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
 • Konsekwencje dla projekty czynników ryzyka
 • Sposoby minimalizowania lub eliminowania ryzyka w projekcie poprzez racjonalne rozwiązania projektowe
 • Powiązanie analizy ryzyka z wnioskiem aplikacyjnym (opis ryzyka i/lub zastosowanie racjonalnych rozwiązań projektowych)

Analiza ryzyka- warsztat praktyczny na wybranych przykładach

Moduł 7:
Etap planowania-krok po kroku. Krok 3:
Wskaźniki projektu, system monitoringu i kontroli projektu

 • Wskaźniki projektu-cechy charakterystyczne
 • Powiązanie wskaźników projektu ze wskaźnikami programu operacyjnego
 • Wskaźniki produktu
 • Wskaźniki rezultatów
 • Wskaźniki celów
 • Metody i narzędzia pomiaru i dokumentowania wskaźników
 • System monitoringu i kontroli w projekcie-podstawowe obszary zarządzania monitoringowego
 • Powiązanie systemu monitoringu projektu z wnioskiem aplikacyjnym

Wskaźniki i monitoring- warsztat praktyczny na wybranych przykładach

Moduł 8:
Etap planowania-krok po kroku. Krok 4:

 • Matryca logiczna projektu- narzędzie planowania projektu, podsumowanie prac warsztatowych uczestników szkolenia
 • Harmonogram projektu- struktura, powiązanie z zasadami konkursów o dotacje
 • Budżet projektu-struktura, powiązanie z zasadami konkursów o dotacje

Samoocena projektu

Kryteria oceny projektów, karty oceny, wiedza jaką możemy pozyskać z narzędzi oceny do pracy jakościowej nad projektem

Podsumowanie i zakończenie szkolenia. 

 

Ramowy harmonogram dnia: 

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł