Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

Przywództwo uczelni XXI wieku - psychologiczne aspekty przywództwa

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 05-06.03.2020
Cena: 1100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE z PRZYWÓDZTWA?

Dzięki analizie testu przywództwa stworzonego w oparciu o Zintegrowanego Model Przywództwa (ILM72) poznanie własnego stylu przywódczego i zdiagnozowanie czynników warunkujących osobistą efektywność jako menedżera i lidera. Podłoża skutecznego przywództwa.

Cześć teoretyczna szkolenia będzie prowadzona za pomocą takich metod jak: mini wykład, prezentacja, dyskusja grupowa oraz sesje pytań i odpowiedzi.

Część praktyczna szkolenia będzie prowadzona za pomocą  takich metod jak: praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, praca z kwestionariuszem, praca z informacją zwrotną, analiza filmu, praca z case study, dyskusja moderowana oraz kreatywne metody pracy z grupą: burza mózgów, metafory, analogie i inne.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Pracownicy kadry zarządzającej i pracownicy administracyjni uczelni wyższej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Poziom zaawansowany. Wstępnych wymagań brak.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 16 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł