Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Metodologia i narzędzia badań losów zawodowych absolwentów oraz potrzeb i wymagań stawianych przez pracodawców z wykorzystaniem LimeSurvey.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-17.03.2020
Cena: 1100 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1

 1. Analiza potrzeb konkretnej uczelni w kontekście monitorowania rynku pracy.
 2. Monitorowanie potrzeb rynku i wymagań stawianych kandydatom do pracy/ badania pracodawców:
 • metodologia badań pracodawców w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb rynku
 • opracowanie metodologii badań pracodawców na użytek danej uczelni
 • opracowanie ankiety dla pracodawców na użytek danej uczelni
 • wywiady jakościowe, opracowanie zestawu pytań pogłębionych
 • raportowanie wyników, analiza statystyczna, analiza jakościowa
 1. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów, w tym ocena systemu kształcenia w odniesieniu do macierzystej uczelni a wykonywanej pracy:
 • metodologia badań losów zawodowych absolwentów
 • opracowanie metodologii badań na użytek danej uczelni
 • opracowanie ankiety dla absolwentów na użytek danej uczelni
 • wywiady jakościowe, opracowanie zestawu pytań pogłębionych
 • raportowanie wyników, analiza statystyczna, analiza jakościowa

DZIEŃ 2

LimeSurvey jako uniwersalne, bezpłatne narzędzie badania losów zawodowych absolwentów i rynku pracy:

 • Oprogramowanie typu free&open - kwestie prawne i sprzętowe
 • Wprowadzenie do programu LimeSurvey: zapoznanie z panelem sterowania
  i nawigacją pomiędzy podstawowymi funkcjami
 • Przygotowanie ankiety: konstruowanie ankiety, tworzenie grup pytań, tworzenie różnych wariantów pytań, nawigacja pomiędzy pytaniami (pytania warunkowe), wybór szablonu ankiety
 • Przeprowadzenie badania i analiza wyników: przygotowanie i import bazy danych respondentów (format .csv), import danych z zewnętrznych plików, zarządzanie i dostęp do kwestionariuszy – tworzenie unikatowych kodów dostępu dla respondentów (tokenów), zarządzanie panelem korespondencji z respondentami
 • Testowanie i aktywacja badania: zarządzanie panelem odpowiedzi: podstawowe funkcje statystyczne programu (analizy i wykresy), eksport wyników.

METODY SZKOLENIA:

 • Wykład połączony z prezentacją
 • Praca w grupach
 • Praca z komputerem
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł