Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone z ponadprzeciętnym poziomem merytorycznym....
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. zamówień udzielanych w projektach UE-rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, wybrane aspekty PZP.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 20-21.02.2020
Cena: 1050 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1050 zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

Jednym z  podstawowych obowiązków ciążących na szkołach wyższych realizujących projekty w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest ponoszenie wydatków zgodnie z przepisami prawa w zakresie zamówień publicznych,  zasadą konkurencyjności oraz rozeznania rynku. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nakładają w związku z powyższym na Beneficjentów szereg wymogów związanych z realizacją zamówień w projektach współfinasowanych ze środków UE Z racji na trudności interpretacyjne przepisów PZP oraz postanowień wytycznych, udzielane zamówienia generują dużą ilość błędów oraz nieprawidłowości.

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników ze standardami stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na praktyczne opanowanie zasad udzielania zamówień a tym samym zmniejszy ryzyko konieczności zwrotu środków z racji na popełnione błędy. Uczestnicy szkolenia opanują także zasady obsługi ogłoszeń o udzielnych zamówieniach publikowanych w Bazie Konkurencyjności.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień i ponoszenie wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE, pracownicy Szkół Wyższych. Osoby publikujące ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

BRAK

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł