Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Strategiczny rozwój uczelni z wykorzystaniem dostępnych środków zewnętrznych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 10-11.02.2020
Cena: 1050 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1050 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

Uczelnie wyższe stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z wyborem modelu funkcjonowania, zarządzania i   rozwoju Uczelni, który zapewni umocnienie pozycji Uczelni w otoczeniu społeczno – gospodarczym.

W obliczu zmieniającego się otoczenia prawnego, zasad finansowania szkolnictwa wyższego, dynamicznie zmieniającej się sytuacji demograficznej, obserwowanych zmian społecznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie - zmian sposobu komunikacji i zdobywania informacji przez młodych ludzi, Uczelnie stoją przed koniecznością weryfikacji dotychczasowego sposobu działania i współpracy z otoczeniem społecznym.

W trwającej obecnie perspektywie finansowej 2014-2020 i dostępnych zewnętrznych źródłach finansowania, możliwe  jest pozyskanie funduszy na finansowanie działań niezbędnych do zbudowania i wdrożenia nowego, a zarazem  nowoczesnego i innowacyjnego modelu funkcjonowania uczelni wyższej.   

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych zaangażowani w opracowanie i realizację strategii działania i rozwoju Uczelni
  • Pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych zajmujący się przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Szkolenie jest dedykowane osobom zajmującym się przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, posiadających podstawową wiedzę dotycząca funkcjonowania i zarządzania Uczelnią.

 LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł