Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Strategiczny rozwój uczelni z wykorzystaniem dostępnych środków zewnętrznych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 10-11.02.2020
Cena: 1050 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1050 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI:

 • Umiejętność budowy strategii ukierunkowanej na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Uczelni, uwzględniającej  elementy i działania finansowane ze środków zewnętrznych.
 • Nabycie wiedzy pozwalającej włączyć do strategii rozwoju uczelni innowacyjne elementy i działania tworzące przewagę konkurencyjną.
 • Przegląd i nabycie wiedzy związanej z aktualnymi możliwościami finansowania przedsięwzięć wpływających na podniesienie konkurencyjności Uczelni.
 • Nabycie umiejętności konstruowania projektowych wniosków aplikacyjnych
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi opracowywania programów rozwojowych Uczelni 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Jakie elementy długoterminowej strategii funkcjonowania uczelni mogą wpłynąć na umocnienie jej pozycji  w otoczeniu społecznym oraz umożliwić Uczelni osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
 • Jakie innowacyjne działania i elementy można włączyć do strategii funkcjonowania uczelni
 • Jakie są aktualne możliwości finansowania rozwoju Uczelni na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania
 • Jak skonstruować aplikacyjny wniosek projektowy, aby skutecznie pozyskać środki finansowe niezbędne do realizacji działań operacyjnych zaplanowanych w strategii rozwoju uczelni - czyli jak opracować budżet projektu oraz uzasadnić zaplanowane koszty

   

Będziesz wiedział jak:

 • Samodzielnie weryfikować (analiza dokumentów, wyszukiwanie informacji) możliwości finansowania działań, w tym działań o charakterze innowacyjnym, zaplanowanych w strategii rozwoju Uczelni, w dostępnych w perspektywie 2014-2020 programach operacyjnych
 • Samodzielnie przygotować założenia planowanego projektu w wersji najkorzystniejszej dla uczelni
 • Zaplanować weryfikację działań projektowych i właściwe dobrać wskaźniki realizacji projektu
 • Opracować budżet projektu zgodny z aktualnymi zasadami kwalifikowania kosztów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Przygotować spójny budżet uwzględniający zaplanowane w projekcie zadania

Będziesz potrafił:

 • Samodzielnie zidentyfikować właściwe z punktu widzenia potrzeb źródło współfinansowania planowanych działań – wyszukiwać informacje o możliwości dofinansowania dla konkretnego działania operacyjnego zaplanowanego w strategii rozwoju uczelni.
 • Koordynować najważniejsze procesy związane z przygotowaniem oraz realizacją planowanego projektu.
 • Ułożyć wszystkie części wniosku projektowego w logiczną i spójną całość składającą się na projektową dokumentację aplikacyjną.
 • Przygotować wniosek aplikacyjny umożliwiający późniejszą sprawną realizację i rozliczenie projektu

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA: 

Nabycie i doskonalenie wiedzy umożliwiającej zbudowanie przewagi konkurencyjnej uczelni  z wykorzystaniem środków unijnych

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł