Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

SZKOLENIA DLA UCZELNI

Jak pokazały poprzednie lata, fundusze z UE stanowią istotne wsparcie dla rozwoju uczelni i poprawy jakości procesu dydaktycznego.
Dodatkowo w kontekście potrzeby rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, istotnym jest skuteczny transfer wiedzy z ośrodków naukowych do firm, w tym poprzez realizację wspólnych projektów badawczych.
Zespół Ekspertów EUROPOINT, pragnąc wesprzeć Państwa w realizacji celów rozwojowych Państwa uczelni i zwiększeniu Państwa potencjału dla współpracy z biznesem, w standardzie usługi doradczej, zweryfikuje kwalifikowalność Państwa przedsięwzięcia do funduszy UE i opracuje wniosek aplikacyjny, w oparciu o zespół doświadczonych w tym zakresie ekspertów.


Oferta wsparcia Zespołu Ekspertów Europoint w kontekście możliwych projektów w perspektywie 2014-2020:

 • Projekty rozwojowe – zmiany na rynku pracy, wymagają od absolwentów uczelni wyższych, wciąż nowej wiedzy i przede wszystkim umiejętności. Równocześnie zmiany demograficzne wymuszają zmiany w organizacji pracy uczelni i definiowania celów rozwojowych.
  Stawia to zatem przed uczelniami wciąż nowe wyzwania rozwojowe, mające na celu z jednej strony mobilne reagowanie i dopasowanie do potrzeb rynku pracy, z drugiej zaś strony związane z praktycznością prowadzonego kształcenia.
  Nowa perspektywa UE, uwzględnia wsparcie działań uczelni, mających na celu dopasowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynkowych, w tym poprzez realizację kierunków zamawianych i różnego rodzaju staży czy praktyk.
  Przedsięwzięcia te, mogą być przedmiotem projektów rozwojowych uczelni wyższym
 • Jakość dydaktyki – kluczowym aspektem dla jakościowej realizacji oferty uczelni, jest ciągły rozwój kadry dydaktycznej. Istotnymi formami, które przyczynią się do podniesienia jakości procesu dydaktycznego są np. szkolenia kadry akademickiej, ale też staże.
  Działania związane z rozwojem kompetencji kadry dydaktycznej, w tym także w zakresie rozwoju współpracy z biznesem i transferu technologii, będą mogły stanowić przedmiot projektów umożliwiających otrzymanie dofinansowania na ten typ przedsięwzięć.
 • Nauka dla Biznesu – nowy okres programowania stawia przed ośrodkami naukowymi wyzwanie realizacji wspólnych projektów badawczych z przedsiębiorstwami. Kluczowym założeniem tych wspólnych przedsięwzięć, ma być wdrożenie wyników badań na rynek.
  Równie istotnym elementem jest transfer wiedzy i wyników przeprowadzonych wcześniej badań na rynek.
  W efekcie tych działań na naszym rynku ma być więcej wdrożeń rozwiązań innowacyjnych.
  Zespół Ekspertów Europoint współpracując od lat zarówno z sektorem nauki, jak i biznesu, może wesprzeć Państwa we współpracy z sektorem biznesu, w tym poprzez:
  - wsparcie w procesie doboru adekwatnej dla Państwa dyscypliny partnerów biznesowych, z którymi możliwe będzie podjęcie współpracy
  - planowanie i opracowanie wspólnego projektu
  - wsparcie w realizacji wspólnego projektu.


Z naszych doświadczeń, we współpracy z klientami wynika, iż jednym z największych problemów w pozyskiwaniu dotacji europejskich jest niezwykle skomplikowana procedura opracowywania i składania wniosków o dofinansowanie.
Szereg dokumentów, których prawidłowe wypełnienie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków europejskich często stanowią niemożliwą dla wielu do pokonania barierę. Nasi specjaliści ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dzięki wieloletniemu doświadczeniu mogą znacząco ułatwić proces pozyskiwania środków unijnych, przeprowadzając po kolei przez każdy etap procedury i doradzając najbardziej korzystne rozwiązania.
Gwarantem jakości usług świadczonych przez ekspertów EUROPOINT, jest ponad 150 mln zł dotacji europejskich pozyskanych dla naszych dotychczasowych klientów.

Zapraszamy, zatem do współpracy.

Archiwum Szkoleń: SZKOLENIA DLA UCZELNI
Temat szkolenia Miejsce Termin
Kraków
Styczeń.2020
Kraków
10-11.02.2020
Kraków
17-18.02.2020
Kraków
20-21.02.2020
Kraków
05-06.03.2020
Kraków
16-17.03.2020
Kraków
15.04.2020
Kraków
21-22.04.2020
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł