Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

Promocja i budowanie wizerunku uczelni

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 26-27.02.2015
Cena: 850 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 850 zł brutto)
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE O PROMOCJI WIZERUNKU UCZELNI?

Od 2005 r. gdy w Polsce studiowało 1,953 mln, liczba studentów spada. W semestrze 2012/2013 studiowało już tylko 1,676 mln osób, ubyło więc ponad 14%studentów (277 tys.). Według MNiSW ten trend będzie utrzymywał się aż do roku 2020. Spadek liczby studentów wynika z załamania demograficznego w Polsce uczelnie znajdują się w znacznie trudniejszej sytuacji niż przed laty. 
Obecnie uczelnie, żeby przetrwać muszą nie tylko konkurować ze sobą jakością kształcenia ale muszą też skuteczniej komunikować się z przyszłymi studentami i świadomie kreować swój wizerunek.
Z drugiej strony natomiast, jednym z najważniejszych celów nowej perspektywy finansowej UE jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, m.in. po przez transfer nowych technologii i rozwiązań wypracowanych przez sektor naukowy. Oznacza to, żę w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, nie będzie dostępnych pieniędzy dla szkół wyższych na zadadach, które obowiązywały dotychczas. Uczelnie będą mogły być beneficjentami środków z UE ale jako partnerzy przedsiębiorstw w projektach badawczych i wdrożeniowych.
W Polsce istnieje problem niskiej współpracy pomiędzy przemysłem i światem naukowym. Jednym z narzędzi ułatwiających nawiązanie współpracy jest wycelowana promocja i świadome budowanie wizerunku szkoły wyższej w środowisku przedsiębiorców. Warto zadbać o swój wizerunke, po to by przedsiębiorcy mogli nas poznać i dostrzec korzyści dla swojej firmy wynikające z możliwości współpracy.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracownicy biur promocji - osoby odpowiedzialne za promocję i kształtowanie wizerunku i osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami w szkołach wyższych
  • Osoby odpowiedzialne za kontakty z sektorem biznesu.

Udział w szkoleniu nie wymaga spełnienia kryteriów związanych z wykształceniem, innymi szkoleniami czy certyfikatami.

Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł