Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów B+R

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 2-4.03.2015
Cena: 1 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1550 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu się do 1 kwietnia cena wyniesie 1400 zł netto + 23% VAT (lub 1400 zł brutto)
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie

Dobre szkolenie

Rafał Solecki (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Barbara Miller

Specjalista ds. projektów w Dziale Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi ze specjalizacją biologia molekularna. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych i środków krajowych.

Od 2006 roku związana z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), gdzie odpowiadała za koordynację współpracy przedstawicieli nauki i biznesu, weryfikację aplikacyjnych projektów badawczych,  przygotowywanie ofert technologicznych oraz współpracę z rzecznikami patentowymi.

Autorka publikacji na temat innowacji i ich finansowania. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu realizacji i finansowania projektów B+R, ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji badań naukowych.

wiecej

Krystian Gurba

Zastępca Kierownika Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) – centrum transferu technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu funduszy europejskich w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie, doktorant w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ. Studiował również w Sienie (Włochy).

W CITTRU pracuje od 2006 roku. Koordynuje współpracę uczelni z firmami (badania zlecone). Zajmuje się doradztwem w dziedzinie różnych aspektów współpracy nauki i biznesu. W latach 2011-2012 odpowiadał za działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ. Prowadzi szkolenia z tematyki przedsiębiorczości akademickiej. Prowadził zajęcia z przedmiotów „Międzynarodowy transfer technologii” i „Tworzenie i rozwój spółek spin-off” w ramach studiów Zarządzanie Własnością Intelektualną (SUM) na UJ. Jest autorem wielu publikacji (w tym naukowych) na temat komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania własnością intelektualną. Współtworzył regulaminy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w kilku innych polskich uczelniach.

wiecej

Elżbieta Świętek

Broker Innowacji CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), absolwentka Wydziału Chemii UJ, doktor nauk chemicznych.

W CITTRU pracuje od 2012 roku. Jest odpowiedzialna za identyfikację innowacyjnych projektów badawczych i realizację procesu ich komercjalizacji.

Dokonuje oceny możliwości uzyskania ochrony patentowej i potencjału aplikacyjnego projektów oraz przeprowadza analizy rynkowe. Zajmuje się doradztwem w zakresie możliwości rozwoju projektów o charakterze wdrożeniowym, komercjalizacji projektów innowacyjnych, możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami B+R.

wiecej
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł