Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów B+R

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 2-4.03.2015
Cena: 1 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1550 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu się do 1 kwietnia cena wyniesie 1400 zł netto + 23% VAT (lub 1400 zł brutto)
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie

Dobre szkolenie

Rafał Solecki (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R?

By współczesna gospodarka się rozwijała i była konkurencyjna, musi opierać się na wiedzy, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i produktów powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Nowe rozdanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także dedykowane na ten cel środki krajowe otwierają ogromne możliwości rozwoju zarówno przed naukowcami jak i przedsiębiorcami. Dodać należy, że:

  • dla przedsiębiorców projekty innowacyjne, będą jednymi z nielicznych obszarów, w którym będą mogli uzyskać dotacje,
  • dla naukowców konsorcjum z przedsiębiorcą będzie kluczowym sposobem na finansowanie realizacji badań naukowych.

Aby w pełni wykorzystać przyznane Polsce środki finansowe z UE niezbędna jest współpraca pomiędzy tymi środowiskami. Zatem, umiejętność dobrego opracowania projektu B+R, ochrona własności intelektualnej, przeprowadzanie na bieżąco analizy rynku i posiadanie wiedzy o możliwościach finansowania danego przedsięwzięcia, stanowić będą o sukcesie, w tym biznesowym, wspólnych przedsięwzięć i skutecznej implementacji środków przyznanych nam przez UE.

Przygotowane przez Ekspertów Europoint autorskie szkolenie, ma na celu wesprzeć naukowców i przedsiębiorców w przygotowywaniu i realizacji wspólnych projektów B+R i pozyskiwaniu na nie środków finansowych, poprzez  przekazanie kompleksowej wiedzy w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone przez praktyków, przygotuje Państwa do planowania, pisania a w konsekwencji sprawnej realizacji projektu badawczego i wdrożeniowego  tak, aby tworzył on logiczną całość i odpowiadał na założenia programu, z którego ma być finansowany. Mamy nadzieję, że szkolenie dostarczy Państwu niezbędnych narzędzi i informacji, oraz będzie odpowiedzią na kluczowe pytania i wątpliwości.

Warto zauważyć, iż innowacyjne pomysły mogą pochodzić zarówno z sektora nauki, jako rezultat badań naukowych, jak i z wewnątrz przedsiębiorstwa. Aby te pomysły miały szanse na wdrożenie i stały się innowacjami dostępnymi na rynku, konieczne jest nie tylko wykorzystanie wszystkich szans, jakie daje współpraca  naukowców i przedsiębiorców, ale również zadbanie o ochronę prawną wynalazków.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, zajmujący się prowadzeniem badań o charakterze aplikacyjnym oraz pozyskiwaniem funduszy i planowaniem rozwoju instytucji
  • Pracownicy przedsiębiorstw planujący i odpowiadający za przedsięwzięcia rozwojowe rozumiane jako badania oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i usług - Specjaliści B+R i ds. środków unijnych w firmach
  • Osoby pozyskujące fundusze unijne dla administracji publicznej, w tym dla JST/jednostek podległych JST oraz planujące ich rozwój
  • Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie funduszy UE, w tym odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych
  • Przedstawiciele NGO, zainteresowani wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb społecznych
  • Osoby prywatne, zainteresowane zmianą profilu zawodowego w kierunku funduszy UE

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :   brak

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY:        do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł