Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów B+R

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 2-4.03.2015
Cena: 1 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1550 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu się do 1 kwietnia cena wyniesie 1400 zł netto + 23% VAT (lub 1400 zł brutto)
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie

Dobre szkolenie

Rafał Solecki (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

 

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Dowiesz się konkretów o aktualnych o źródłach finansowania prac badawczo-wdrożeniowych ze środków krajowych i funduszy strukturalnych 
 • Poznasz zasady logicznego planowania projektu B+R, trafnego formułowania celów i określania wskaźników 
 • Poznasz zasady tworzenia realnego harmonogramu prac i konstruowania prawidłowego budżetu 
 • Uzyskasz informacje o prawnych możliwościach uregulowania współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami podczas realizacji projektu
 • Zapoznasz się z dobrymi praktykami dotyczącymi realizacji projektów B+R
 • Zdobędziesz informacje niezbędne do rozwinięcia firmy opartej na wiedzy i innowacjach
 • Nabędziesz wiedzę o sposobach ochrony własności intelektualnej
 • Uzyskasz informację o instytucjach wspierających komercjalizację wyników badań naukowych
 • Poznasz narzędzia pozwalające na przeprowadzenie audytu technologicznego przedsiębiorstwa
 • Nabędziesz praktyczne umiejętności przeprowadzania analiz przedwdrożeniowych,
 • Nabędziesz umiejętności przeprowadzania analiz rynkowych
 • Uzyskasz informację o narzędziach pozwalających na ocenę zasadności ekonomicznej przedsięwzięcia.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Jakie instytucje (z jakich środków) udzielają finansowego wsparcia dla projektów B+R
 • Jak zaplanować projekt badawczy uwzględniając jego specyfikę i ryzyka
 • Co jest ważne, i co należy uwzględnić budując konsorcjum (partnerstwo) Jednostki Naukowej i podmiotu prywatnego na rzecz projektu B+R
 • Jakie są kluczowe aspekty współpracy partnerów konsorcjum, w kontekście umowy o dofinansowanie projektu
 • Jakie są rodzaje badań i jaka forma ochrony własności intelektualnej jest optymalna dla danego rozwiązania (produktu /usługi)
 • Jakich wydatków związanych z komercjalizacją i ochroną własności intelektualnej nie można pominąć w projekcie
 • W jaki sposób przygotować się do wdrożenia innowacyjnej technologii
 • Jak przygotować i zaplanować projekt wdrożeniowy 

Będziesz wiedział jak:

 • Pozyskać partnera do realizacji projektu B+R
 • Zaplanować prace związane z przygotowaniem projektu B+R oraz kluczowe elementy realizacji
 • Dobrać źródło dofinansowania projektu
 • Chronić swój innowacyjny pomysł

Będziesz potrafił:

 • Zaplanować projekt B+R jako logiczną całość, uwzględniając jego specyfikę
 • Konstruować budżet i realny harmonogram projektu badawczego/wdrożeniowego
 • Przełożyć istotne zapisy umowy o dofinansowanie, na zasady realizacji projektu i wytyczne do współpracy z partnerem

Główny cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i kluczowych umiejętności związanych z planowaniem i realizacją projektów B+R, w tym w kontekście konieczności budżetowania środków na komercjalizację i ochronę praw do własności intelektualnej.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł