Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone z ponadprzeciętnym poziomem merytorycznym....
Zobacz inne opinie

Metodyka wdrażania modeli innowacji w organizacji.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 14-15.03.2016
Cena: 950 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 950 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka).
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Metodyka  wdrażania modeli innowacji w organizacji.” ?

Perspektywa finansowa 2014-2020 to dla przedsiębiorstw, i jednostek naukowych możliwość finansowania ze środków publicznych wielu innowacyjnych projektów.

Poprawne przygotowanie modelu wdrażania innowacji wymaga kompetencji i kwalifikacji osób odpowiedzialnych, zajmujących się tak istotnym zagadnieniem. Modele biznesowe, jako sposób opisu działalności przedsiębiorstwa na trwałe wpisały się w krajobraz biznesowy. Umiejętność wdrażania innowacji, wyboru właściwego modelu jej wdrożenia precyzyjnie opisuje, w jaki sposób organizacje tworzą i dostarczają wartość swoim klientom. Przedstawiona podczas szkolenia metodyka pozwoli zdefiniować potrzeby innowacyjne organizacji, dokonać wyboru właściwego modelu  innowacji i skutecznie wdrożyć wybrany model do praktyki gospodarczej.

Udział w szkoleniu pozwoli dobrze przygotować się, od strony metodologii opracowywania modeli innowacji wdrażanych w organizacji przy udziale środków z funduszy europejskich 2014-2020. Umiejętność doboru optymalnego modelu i wdrożenia go do praktyki gospodarczej pozwoli na podniesienie konkurencyjności organizacji. Przedsiębiorstwo zwiększy również szansę na pozyskanie wsparcia z funduszy europejskich na wdrażanie w firmie modeli biznesowych które pomogą oprzeć przewagę konkurencyjną firmy na innowacyjnych rozwiązaniach.

DLACZEGO TERAZ?

Początek 2016 roku to okres wdrożenia nowych programów pomocowych UE realizowanych zarówno z poziomu Samorządu Województwa jak i poziomu ogólnopolskiego.  Programy regionalne pozwalają przedsiębiorcom na finansowanie ze środków publicznych projektów badawczych, promocję na rynkach międzynarodowych oraz wdrażanie modeli innowacji w organizacji. 

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest do osób pracujących w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych
  • Pracowników instytucji publicznych – pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego, jak również przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej,

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać warsztat zarządzania rozwiązaniami innowacyjnymi w oparciu o budowę modeli wdrażania innowacji, które pracują w tym obszarze, ale mimo wcześniejszych zdobytych doświadczeń chcą doskonalić swoje umiejętności.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Podstawowa wiedza w zakresie innowacji – np. ukończone szkolenie „Specjalista ds. projektów B+R”.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł