Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 18-19.05.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT lub 550 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo merytoryczne, poparte konkretnymi przykładami. Osoby prowadzęce przygoptowane profesjonalnie. Dobry klimat szkolenia.

Magdalena Hermann, Firma GRANTERA Sp. z o.o Gdańsk, czerwiec 2016

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1

 

Powitanie:

 • Przedstawienie się realizatorów oraz uczestników.
 • Omówienie celu i programu szkolenia oraz zasad uczestnictwa i realizacji procesu szkoleniowego.

Moduł 1

Ocena innowacyjności pomysłu/produktu/usługi/technologii:

  • Określenie poziomu gotowości technologicznej
  • Definiowanie produktu/usługi/technologii
  • Cechy produktu/usługi/technologii
  • Funkcjonalności produktu/usługi/technologii
  • Zastosowania produktu/usługi/technologii
  • Powiązania produktu/usługi/technologii

Cykl życia produktu/technologii

Moduł 2

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wdrożenia

  • Audyt organizacyjny (zasoby, kompetencje, umiejętności)
  • Audyt technologiczny (ocena organizacji przed przystąpieniem do wdrożenia)
 • Analizy otoczenia (5sił portera, STEEP)
 • Analizy prawno-patentowe

Ćwiczenie warsztatowe: Analiza otoczenia 

Moduł 3

 • Model biznesu i analiza efektywności ekonomicznej wdrożenia wyników prac badawczych
 • Założenia metodologiczne planu wdrożenia rozwiązania
 • Prace przygotowawcze wdrożenia
 • Zarządzanie wdrożeniem

Ćwiczenie warsztatowe: Tworzenie modelu biznesowego wdrożenia wyników B+R

Moduł 4

 Pojęcie i rola praw własności intelektualnej

 • Rodzaje i specyfika praw własności intelektualnej: prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how
 • Procedury ochrony praw własności intelektualnej
 • Wycena praw własności intelektualnej

Zakończenie:

Podsumowanie 1 dnia szkolenia.

Omówienie tematyki szkolenia podczas 2 dnia.

DZIEŃ 2

Powitanie:

 • Omówienie celu i programu w 2 dniu szkolenia.

Moduł 5:         

 Własność intelektualna a innowacja

 • Cykl innowacji
 • Definicja i rodzaje innowacji (produkt, proces, organizacja, marketing)
 • Strategia innowacji
 • Disruptive innovation
 • Budowa przewagi innowacyjnej dzięki projektom partnerskim na linii nauka - biznes

Inteligentna specjalizacja – nowe pojęcie dla innowacyjnych

Moduł 6

Umowy dotyczące obrotu prawami własności intelektualnej

 • NDA i zakaz konkurencji
 • Umowa przeniesienia prawa
 • Umowa licencji
 • Umowa konsorcjum
 • Prawa własności intelektualnej w umowach konsorcjum do wspólnych projektów B+R
 • Umowa spółki

Moduł 7

Zarabianie na innowacjach – metody i formy  komercjalizacji

 • Komercjalizacja w praktyce i przepisach prawnych
 • Podział ról w procesie wdrożeniowym (uczelnia, firma, IOB)
 • Ścieżki komercjalizacji – którą wybrać?
 • Transfer wiedzy i technologii z jednostek naukowych do przemysłu – dlaczego warto korzystać?
 • Oferta IOB dla biznesu
 • Platformy współpracy naukowo–przemysłowej – nowe możliwości wsparcia
 • Kooperacja B2B na linii nauka–przemysł – spółki uczelniane

Dobre przykłady spółek odpryskowych

Moduł 8

Zakres: : Kapitały podwyższonego ryzyka – uzupełnienie czy alternatywa dla projektów UE

 • Rodzaje funduszy kapitałowych i branżowych
 • Wady i zalety inwestycji typu VC
 • Preinkubacja i fundusze seed capital
 • Ocena projektów / przedsiębiorstw przez inwestorów
 • Projektowe quick look
 • Term sheet a umowa inwestycyjna
 • Inwestycja funduszu VC a wkład własny w projekcie europejskim
 • Przykłady inwestycji podwyższonego ryzyka

Zakończenie:Podsumowanie i ocena szkolenia.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł