Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 18-19.05.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT lub 550 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo merytoryczne, poparte konkretnymi przykładami. Osoby prowadzęce przygoptowane profesjonalnie. Dobry klimat szkolenia.

Magdalena Hermann, Firma GRANTERA Sp. z o.o Gdańsk, czerwiec 2016

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R?

Rośnie zainteresowanie projektami B+R głównie z tego względu, że na  rozwój współpracy nauki z biznesem Unia Europejska przeznaczyła największe jak dotąd środki – na sam Program Operacyjny Inteligentny Rozwój aż 10 mld euro, plus jeszcze fundusze którymi będą dysponowały województwa. Tyle jeszcze nigdy Polska nie otrzymała...

Z drugiej strony na rynku brakuje specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje, by efektywnie zarządzać projektami mającymi na celu wdrażanie nowatorskich technologii.

OZNACZA TO, że:

JEST zapotrzebowanie na specjalistów projektów B + R!

Dla tych osób, które chciałaby poruszać się w obszarze współpracy nauki i biznesu i czują, że doskonale odnalazłyby się jako menadżer łączący te dwa sektory, przygotowaliśmy autorskie szkolenie,  na którym pokażemy jak opracować i realizować projekty wdrażające innowacyjne pomysły naukowe do gospodarki, by zostać SPECJALISTĄ DS PROJEKTÓW B + R.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.

 • JAK podnieść kwalifikacje zawodowe i stać się menadżerem projektów B+R.
 • JAK znaleźć partnera do projektu B+R i gdzie szukać zaufanego konsorcjanta
 • JAK znaleźć wspólny język pomiędzy nauką i gospodarką
 • JAK znaleźć odpowiednie źródła finansowania projektu
 • JAK chronić własność intelektualną oraz jaką wybrać strategię komercjalizacji
 • JAK wycenić technologię
 • JAK opracować model biznesu i wstępną analizę efektywności przedsięwzięcia
 • JAKICH błędów unikać przy przygotowaniu, pisaniu i realizacji projektu B+R aby odnieść sukces
 • oraz wiele innych.

Przygotowane przez Ekspertów Europoint szkolenie, ma na celu przekazanie wiedzy na temat przygotowywania i realizacji wspólnie przez przedsiębiorców i naukowców projektów B+R.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

 • Pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, zajmujący się prowadzeniem badań o charakterze aplikacyjnym oraz pozyskiwaniem funduszy i planowaniem rozwoju instytucji
 • Pracownicy przedsiębiorstw planujący i odpowiadający za przedsięwzięcia rozwojowe rozumiane jako badania oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i usług - Specjaliści B+R i ds. środków unijnych w firmach
 • Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie funduszy UE, w tym odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych
 • Przedstawiciele NGOzainteresowani wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb społecznych
 • Osoby prywatne, zainteresowane zmianą profilu zawodowego w kierunku funduszy UE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :   brak

LICZEBNOŚĆ GRUPY:        do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł