Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Zmiany regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.03.2015
Cena: 1.190 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.190 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    

Metody prowadzenia: wykład (ok. 50% czasu), case study (ok. 30% czasu), warsztat (ok. 20% czasu)

DZIEŃ 1

Moduł 1: wykład + case study + warsztat

 • Nowe definicje dotyczące procesu komercjalizacji
 • Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście zasad urynkawiania wyników badań naukowych / know how uczelni
 • Ścieżki komercjalizacji „po nowemu” – rola pracownika, studenta, doktoranta i współpracownika

Moduł 2: wykład + case study

 • Modelowy proces transferu wiedzy / technologii w kontekście regulaminu zarządzania własnością intelektualną
 • System innowacji w szkole wyższej – podmioty odpowiedzialne oraz zakres ich kompetencji
 • Środki własne i zewnętrzne na potrzeby procesu komercjalizacji – wsparcie MNiSW oraz NCBiR

Moduł 3: wykład + case study

 • Przedsiębiorczość akademicka – budowanie portfolio spółek oraz zasady ich funkcjonowania w kontekście obowiązujących przepisów prawa
 • Grupa kapitałowa i konieczne zapisy umowne
 • Inwestycja kapitałowa w kontekście procesu komercjalizacji w szkole wyższej

Moduł 4: warsztat

 • Regulaminy po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym
 • Wzorcowy regulamin a praktyka dnia codziennego 
 • Regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej

Konsultacje z Trenerem.

DZIEŃ 2

Moduł 5: wykład + case study + warsztat

 • Do czego służy regulamin własności intelektualnej w szkole wyższej?
 • Własność intelektualna na uczelni – przegląd zagadnień
 • Dlaczego należy regulować własność intelektualną na uczelni

Moduł 6: warsztat

 • Umowa jako narzędzie zarządzania własnością intelektualną i procesem komercjalizacji
 • Regulamin a umowa
 • Jak konstruować regulaminy?

Moduł 7: case study + warsztat

 • Obowiązywanie regulaminów – pracownicy, osoby współpracujące na umowa o dzieło
 • Prawa do wyników prac naukowych
 • Utwory pracownicze

Moduł 8: wykład + warsztat

 • Wspólne prowadzenie badań i prac naukowych – aspekty prawne mające znaczenie dla regulaminów własności intelektualnej
 • Jak zarządzać prawami do wspólnych projektów - umowy o zarząd 
 • Zmiany w ustawie co do własności wyników projektów naukowych

Konsultacje z Trenerem


Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł