Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

Zmiany regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.03.2015
Cena: 1.190 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.190 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE NA TEMAT REGULAMINÓW ZARZĄDZANIA IP ?

Prawidłowo skonstruowane regulaminy to z jednej strony często niedoceniane, niezwykle efektywne narzędzie zarządzania własnością intelektualną na uczelni, pozwalające uniknąć wielu problemów i pomóc w komercjalizacji, z drugiej natomiast strony prawidłowo skonstruowany regulamin własności intelektualnej jest obecnie przewidzianym przez prawo, wymogiem dla uczelni.

DLACZEGO TERAZ?

  • Ostatnia nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, której przepisy weszły w życie 1 października 2014 r. zobligowała uczelnie publiczne i prywatne do implementacji regulaminów odnoszących się do procesów komercjalizacji własności intelektualnej, w tym know-how, z uwzględnieniem nowych zapisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • Regulaminy mają ułożyć nowy porządek formalny i praktyczny w procesach zarządzania wiedzą i wynikami badań naukowych dla ich skutecznego urynkowienia, a tym samym poprawić sytuację finansową uczelni jako podmiotu przedsiębiorczego (III generacji) oraz dać możliwość skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych w kolejnych latach. 

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Pracownicy publicznych i prywatnych uczelni wyższych – działy administracji, kadra zarządzająca, centra transferu technologii, działy prawne uczelni

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU : brak

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 16 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł