Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Zmiany regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.03.2015
Cena: 1.190 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.190 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE NA TEMAT REGULAMINÓW ZARZĄDZANIA IP ?

Prawidłowo skonstruowane regulaminy to z jednej strony często niedoceniane, niezwykle efektywne narzędzie zarządzania własnością intelektualną na uczelni, pozwalające uniknąć wielu problemów i pomóc w komercjalizacji, z drugiej natomiast strony prawidłowo skonstruowany regulamin własności intelektualnej jest obecnie przewidzianym przez prawo, wymogiem dla uczelni.

DLACZEGO TERAZ?

  • Ostatnia nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, której przepisy weszły w życie 1 października 2014 r. zobligowała uczelnie publiczne i prywatne do implementacji regulaminów odnoszących się do procesów komercjalizacji własności intelektualnej, w tym know-how, z uwzględnieniem nowych zapisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • Regulaminy mają ułożyć nowy porządek formalny i praktyczny w procesach zarządzania wiedzą i wynikami badań naukowych dla ich skutecznego urynkowienia, a tym samym poprawić sytuację finansową uczelni jako podmiotu przedsiębiorczego (III generacji) oraz dać możliwość skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych w kolejnych latach. 

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Pracownicy publicznych i prywatnych uczelni wyższych – działy administracji, kadra zarządzająca, centra transferu technologii, działy prawne uczelni

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU : brak

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 16 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł