Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

Formalno- prawne aspekty współpracy nauki z biznesem

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 22-23.1.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 550zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo ciekawe, poparte wieloma przykładami praktycznymi. Trener - przedewszystkim praktyk, więc wiedza była przekazywana z wieloma przykładami, odniesieniami do praktyki etc. Trener odpowiada na każde zadane pytanie (nawet wykraczające poza zakres szkolenia). Wiedza przekazana w sposób rzetelny jasny, zrozumiały. REWELACJA!

Paula Jeżak-Gorczyca, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, wrzesień 2017

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Otrzymasz unikalne narzędzie w postaci prostych, czytelnych list kontrolnych, dzięki któremu nie mając rozległej wiedzy prawniczej będziesz w stanie zaprojektować przedsięwzięcie „od pomysłu do biznesu” tak, żeby zabezpieczyć prawa własnościowe, przewidzieć ewentualne sytuacje konfliktowe i uchronić się przed nimi,
 • Wiedza, którą otrzymasz, będzie uporządkowana, łatwo przystępna, i mimo że będzie to wiedza specjalistyczna, będziesz mógł sprawnie przejść od pomysłu i planowania, do opracowania szczegółów umowy,
 • Otrzymasz gotowe rozwiązania, szczegółowe klauzule, które będziesz mógł potem wprost zastosować w praktyce, oraz informacje na temat tzw. „kruczków prawnych”, które są częstymi błędami w umowach,
 • Trener pomoże Ci przeanalizować i znaleźć drogę do rozwiązania Twojego konkretnego problemu, nie tylko przy pomocy wiedzy prawnej, ale także planując jak osiągnąć to, co zamierzyłeś,
 • Zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej,
 • Dowiesz się jak od strony biznesowej można wykorzystać posiadane informacje,
 • Uzyskasz odpowiedź na pytania związane z prowadzeniem projektów naukowych tak, by ich rezultaty były należycie chronione i zdatne do szeroko pojętej komercjalizacji,
 • Dowiesz się jak dokonywać oceny elementów pracy naukowej, które mogą być chronione prawami autorskimi,

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Jak dokonać charakterystyki wiedzy naukowej i efektów pracy naukowej jako dobra niematerialnego
 • Jakie są najważniejsze zasady praw własności intelektualnych związanych z obrotem wiedzą na rynku, w szczególności prawo autorskie, prawo do baz danych, prawo wynalazcze, know-how
 • Jakie są ekonomiczne i biznesowe uzasadnienia oraz funkcje praw własności intelektualnej
 • Jakie są funkcje umowy w obrocie gospodarczym, zasady ich konstruowania i znaczenie dla projektowania prawidłowych i skutecznych procesów komercjalizacji wiedzy naukowej.

Będziesz wiedział jak:

 • Jak zaplanować projekt naukowy, tak, aby jego efekty nadawały się do komercjalizacji, oraz aby redukować ryzyko konfliktów i minimalizować koszty obsługi formalnej projektów
 • Jak projektować proces komercjalizacji i negocjować warunki współpracy podmiotów naukowych z przedsiębiorcami
 • Jak przygotowywać umowę dotyczącą komercjalizacji wyników badań naukowych, w szczególności w aspekcie procesów biznesowych (biznesplanu)
 • Jak zrealizować prawidłowy, prawnie i ekonomicznie skuteczny obrót prawami do wyników badań naukowych – rozpoznawanie poszczególnych praw własności intelektualnej i dokonywanie odpowiedniej, właściwej dla projektu formy i zakresu obrotu nimi
 • Jak korzystać z instytucji prawnych, aby ułatwiać komercjalizację i zwiększać wydajność projektów

Główny cel szkolenia:

Poznanie kluczowych form i zasad wynikające z przepisów prawa dla współpracy nauki z biznesem, z uwzględnieniem potencjału biznesowego w efektach pracy naukowej oraz praw własności intelektualnej jako narzędzia służącego do komercjalizacji jej wyników.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł