Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" prowadzone na wysokim poziomie; trener posiada bardzo wysoki poziom wiedzy i doświadczenia....
Zobacz inne opinie

Zasady zarabiania na badaniach naukowych - system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce.

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 23-24.11.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT lub 550 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. 

Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien chemicznych Łódź) styczeń 2020

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 
 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA - ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Dowiesz się jak wygląda system komercjalizacji w Polsce – kluczowe struktury, definicje, obowiązki wynikające z prawa i mechanizmy wsparcia.
 • Zdobędziesz umiejętności sprawnego posługiwania się terminami związanymi z własnością intelektualną, innowacyjnością, komercjalizacją i przedsiębiorczością akademicką;
 • Poznasz nowe możliwości i obowiązki w zakresie współpracy naukowo – biznesowej jakie wprowadza z ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Uzyskasz wiedzę i umiejętności w obszarze budowy oferty jednostek naukowych dla przemysłu;
 • Poznasz dobre praktyki panujące w jednostkach naukowych w Polsce i na świecie, w dziedzinie komercjalizacji wiedzy / technologii, co przyczyni się do niwelowania barier we współpracy na linii nauka – biznes;
 • Dowiesz się jak przygotować ścieżkę komercjalizacji wybranego projektu opartego o własność intelektualną;
 • Będziesz lepiej przygotowany do wykorzystania środków publicznych i prywatnych w obszarze innowacyjności i urynkowienia know – how, w kontekście perspektywy finansowej UE 2021-2027.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Co to jest własność intelektualna i jakie są podstawowe warunki jej ochrony
 • Jakie są rodzaje innowacji i jak ich szukać
 • Jak wygląda proces komercjalizacji wiedzy / technologii i jaka jest w nim rola przedsiębiorstw zewnętrznych
 • Jakie są ścieżki komercjalizacji
 • Co to są i jaką rolę pełnią regulaminy wewnętrzne dot. procesów komercjalizacji oraz tworzenia spółek przyuczelnianych
 • Jakie są bariery i sposoby ich pokonania w procesie transferu technologii
 • Co to są spółki akademickie
 • Jakie są kompetencje centrum transferu technologii oraz spółki celowej w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz budowania port folio technologii dla przemysłu
 • Jakie są możliwości finansowania procesu urynkowienia innowacyjnych rozwiązań
 • Jakie są polskie i zagraniczne dobre praktyki w obszarze zarządzania własnością intelektualną
 • Jak skutecznie promować potencjał jednostki naukowej
 • Jak budować mosty na linii nauka – biznes
 • Jak moderować kooperację z przedsiębiorcą z korzyścią dla obu stron
 • Jak tworzyć zaplecze prawne w procesach komercjalizacji
 • Jakie wady i zalety wynikają ze współpracy z inwestorem kapitałowym

Będziesz wiedział jak:

 • Jak w kontekście zmian prawa, przygotować się do współpracy na linii jednostka naukowa – pracownik / doktorant w obszarze procesu oceny i wyceny własności intelektualnej oraz wypracowania strategii komercjalizacji
 • Jak w kontekście obowiązujących regulacji, przygotować się do współpracy na linii jednostka naukowa – przemysł / inwestor prywatny w dziedzinie urynkowienia wyników prac badawczych
 • Jak przygotować i wdrożyć efektywne narzędzia usprawniające proces komercjalizacji
 • Jak interpretować i stosować zapisy aktów prawa powszechnie obowiązującego, a także  regulaminów wewnętrznych odnoszących się do zarządzania własnością intelektualną
 • Jak szukać i weryfikować interesariuszy w procesie komercjalizacji

Będziesz potrafił:

 • Wybrać metodę wyceny własności intelektualnej
 • Zidentyfikować innowacyjność projektu naukowego / badawczego
 • Wybrać ścieżkę komercjalizacji wiedzy / technologii
 • Dokonać analizy oferty instytucji otoczenia nauki i biznesu, w tym CTT, AIP oraz spółek celowych
 • Sprecyzować swoje oczekiwania wobec jednostki naukowej oraz firmy zewnętrznej biorących udział w procesie komercjalizacji
 • Dokonać analizy źródeł finansowania (kapitału) w procesie komercjalizacji.

Główny cel szkolenia:
Podniesienie wiedzy w zakresie procesów transferu wiedzy i technologii z jednostki naukowej do gospodarki uwzględniając uregulowania zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również praktykę rynkową.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł