Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przeprowadzone dokładnie, z wyjaśnieniem dodatkowych zagadnień i szczególową odpowiedzią na zadawane pytania/problemy. Anna Dąbek, Politec...
Zobacz inne opinie

Jak pozyskać kapitał wysokiego ryzyka dla innowacji?

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 5-6.03.2015
Cena: 1 300 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto)
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dominik Majewski

ukończył studia informatyczne i ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku, a także firmach doradztwa finansowego oraz biznesowego. Od 2008 roku związany z Funduszami Venture Capital zarządzanymi przez SATUS Venture jako menadżer inwestycyjny odpowiedzialny za działania operacyjne, w tym analizę projektów inwestycyjnych, wdrażanie projektów, monitoring i wycenę inwestycji.

 

Ma na swoim koncie kilkanaście inwestycji zrealizowanych przez podmioty będące na wczesnym etapie rozwoju seed i start-up. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek, miedzy innymi: Evatronix S.A., Encja.com Sp. z o. o., HanBright S.A., Tequila Mobile S.A., Bloober Team S.A. (notowana na rynku NewConnect). Brał czynny udział w przygotowaniu i realizacji wyjść z inwestycji SATUS Venture, między innymi:

1. Inwestycja Encja.com Sp. z o.o. - wyjście poprzez transakcję typu Management buy-out.

2. Inwestycje Evatronix S.A. - częściowe wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż aktywów na rzecz inwestora branżowego z USA.

3. Bloober Team S.A. - częściowe wyjście z inwestycji w trakcie IPO.

Posiada także doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Brał udział w opracowaniu szeregu analiz z zakresu oceny efektywności klinicznej oraz kosztowej technologii medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych: EBM oraz HTA.

Jest współautorem kilkunastu wniosków o dofinansowanie oraz aplikacji o dotacje zewnętrzne udzielane przez takie instytucje jak Europejski Bank Inwestycyjny, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny pozyskany kapitał z tych źródeł to około 30 mln zł.

wiecej

Paweł Puzio

Absolwent wydziału zarządzania AGH w Krakowie: Kierunek Marketing i zarządzanie; Absolwent studiów podyplomowych Wydziału zarządzania AGH w krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling;

Absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku jako Analityk w firmach doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego. Pracował w funduszu Venture Capital oraz Sieci Bussines Angels jako "Analityk Biznesowy" gdzie zajmował się oceną projektów inwestycyjnych, przygotowaniem rekomendacji dla Zarządu a następnie przeprowadzaniem procesu wejścia Kapitałowego funduszu. Od 2006 roku jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotacje z UE/ biznes planów/ studium wykonalności/ memorandów informacyjnych/ analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych szukających finansowania. Pomógł w pozyskaniu finansowania dla ponad 100 projektów, w tym brał udział w wejściach kapitałowych kilkunastu podmiotów w tym spółek notowanych na GWP. Trener z tematu "komercjalizacja projektów" wprojekcie "Zarządzanie własnością intelektualną - klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem", Trener i ekspers ds. pisania biznes planów w ramach projektu "Przedsiębiorczy naukowiec" Trener i ekspert w zakresie sporządzania części finansowej do biznes planu w projekcie "System Naczyń Połączonych". Prowadził szkolenia i prelekcje z dziedziny zarządzania finansami między innymi dla ARR w Bielsko BIałej, Krakowskiego Parku Technologicznego, Biura inicjatyw Społecznych w krakowie.

wiecej
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł