Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

Jak pozyskać kapitał wysokiego ryzyka dla innowacji?

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 5-6.03.2015
Cena: 1 300 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto)
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1
POWITANIE

 • Przedstawienie się realizatorów oraz uczestników.
 • Omówienie celu i programu szkolenia oraz zasad uczestnictwa w szkoleniu.
 • Pre Test wiedzy.


Moduł 1: 1h 30 min.

Zakres: Rynek funduszy Venture Capital/Private Equity w Polsce

 • Charakterystyka polskiego rynku podmiotów, które prowadzą działalność inwestycyjną - kto na nim działa?
 • Jakie projekty są przedmiotem zainteresowania funduszy.
 • Jakiego poziomu inwestycje są realizowane przez fundusze


Zakres: Jak przygotować pierwszą prezentację i teaser aby zainteresować Inwestora

 • Jak przygotować teaser informacyjny
 • Co należy przedstawić w prezentacji projektu przesyłanej do funduszu,
 • Jak zaprezentować na spotkaniu swój pomysł, dla którego konieczne jest wsparcie finansowe, aby zainteresować analityków funduszu


Przerwa: 15 min.


Moduł 2: 1h 30 min.

Zakres: Rozmowy z funduszem i dokumentacja na etapie negocjacji

 •     Przygotowanie się i podejścia do rozmów z osobami reprezentującymi Inwestora
 •     Przegląd i omówienie dokumentów, które powstają na etapie negocjacji
 •     Wypełnianie dokumentów na etapie negocjacji - co powinno się w nich znaleźć.


Przerwa: 45 min.


Moduł 3: 1h 30 min.

Zakres:

Therm sheet i umowa inwestycyjna

 • Term sheet – jakie ma znaczenie?
 •  Umowa inwestycyjna – jej elementy
 • Ograniczenia inwestycyjne i wymogi narzucane odgórnie przez ustawy, rozporządzenia  lub Umowy z Instytucją wdrażającą (np. PARP, KFK)
 • Aport
 • Drag along, Tag along
 • Zachowanie poufności, tajemnica przedsiębiorstwa; ochrona praw autorskich


Przerwa: 15 min.


Moduł 4:1h 30 min.

Zakres:

Umowa inwestycyjna - konsekwencje biznesowe dla projektu

 • Wpływ oraz wartość dodaną ze strony funduszu na rozwój projektu
 • Codzienna współpraca z funduszem - oczekiwania w zakresie raportowania


ZAKOŃCZENIE:
Podsumowanie 1 dnia szkolenia.
Omówienie tematyki szkolenia podczas 2 dnia. Dyskusja


DZIEŃ 2
Moduł 5: 1h 30 min.

Zakres:

Teaser projektu dla Inwestora

 • Teaser projektu jako krótki dokument informacyjny, przedstawiany potencjalnym Inwestorom

WARSZTAT: Przygotowanie Teasera projektu dla Inwestora.


Przerwa: 15 min.


Moduł 6: 1h 30 min.

Zakres:

Budżet projektu, w tym rachunek wyników Cash Flow.

 • Budżet projektu, w tym rachunek wyników Cash Flow, jako prezentacja w liczbach:
 • Tego co chcemy kupić
 • Jak chcemy zarabiać
 • Jakie planujemy koszy związane z funkcjonowaniem firmy
 • Ile zarobi nasz Inwestor

WARSZTAT: Przygotowanie budżetu projektu, w tym rachunku wyników Cash Flow – część 1
Praca na stanowisku komputerowym


Przerwa: 45 min.


Moduł 7: 1h 30 min.
Zakres:

WARSZTAT: Przygotowanie budżetu projektu, w tym rachunku wyników Cash Flow – część 2
Praca na stanowisku komputerowym


Przerwa: 15 min.


Moduł 8: 1h 30 min.

Zakres:

Prezentacja projektu dla Inwestora

 • Jak szybko i zwięźle zainteresować Inwestora i przedstawić w skrócie swój projekt.

WARSZTAT: Przygotowanie prezentacji projektu dla Inwestora.

ZAKOŃCZENIE
Podsumowanie i ocena szkolenia - Post Test wiedzy.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł