Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Jak pozyskać kapitał wysokiego ryzyka dla innowacji?

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 5-6.03.2015
Cena: 1 300 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto)
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1
POWITANIE

 • Przedstawienie się realizatorów oraz uczestników.
 • Omówienie celu i programu szkolenia oraz zasad uczestnictwa w szkoleniu.
 • Pre Test wiedzy.


Moduł 1: 1h 30 min.

Zakres: Rynek funduszy Venture Capital/Private Equity w Polsce

 • Charakterystyka polskiego rynku podmiotów, które prowadzą działalność inwestycyjną - kto na nim działa?
 • Jakie projekty są przedmiotem zainteresowania funduszy.
 • Jakiego poziomu inwestycje są realizowane przez fundusze


Zakres: Jak przygotować pierwszą prezentację i teaser aby zainteresować Inwestora

 • Jak przygotować teaser informacyjny
 • Co należy przedstawić w prezentacji projektu przesyłanej do funduszu,
 • Jak zaprezentować na spotkaniu swój pomysł, dla którego konieczne jest wsparcie finansowe, aby zainteresować analityków funduszu


Przerwa: 15 min.


Moduł 2: 1h 30 min.

Zakres: Rozmowy z funduszem i dokumentacja na etapie negocjacji

 •     Przygotowanie się i podejścia do rozmów z osobami reprezentującymi Inwestora
 •     Przegląd i omówienie dokumentów, które powstają na etapie negocjacji
 •     Wypełnianie dokumentów na etapie negocjacji - co powinno się w nich znaleźć.


Przerwa: 45 min.


Moduł 3: 1h 30 min.

Zakres:

Therm sheet i umowa inwestycyjna

 • Term sheet – jakie ma znaczenie?
 •  Umowa inwestycyjna – jej elementy
 • Ograniczenia inwestycyjne i wymogi narzucane odgórnie przez ustawy, rozporządzenia  lub Umowy z Instytucją wdrażającą (np. PARP, KFK)
 • Aport
 • Drag along, Tag along
 • Zachowanie poufności, tajemnica przedsiębiorstwa; ochrona praw autorskich


Przerwa: 15 min.


Moduł 4:1h 30 min.

Zakres:

Umowa inwestycyjna - konsekwencje biznesowe dla projektu

 • Wpływ oraz wartość dodaną ze strony funduszu na rozwój projektu
 • Codzienna współpraca z funduszem - oczekiwania w zakresie raportowania


ZAKOŃCZENIE:
Podsumowanie 1 dnia szkolenia.
Omówienie tematyki szkolenia podczas 2 dnia. Dyskusja


DZIEŃ 2
Moduł 5: 1h 30 min.

Zakres:

Teaser projektu dla Inwestora

 • Teaser projektu jako krótki dokument informacyjny, przedstawiany potencjalnym Inwestorom

WARSZTAT: Przygotowanie Teasera projektu dla Inwestora.


Przerwa: 15 min.


Moduł 6: 1h 30 min.

Zakres:

Budżet projektu, w tym rachunek wyników Cash Flow.

 • Budżet projektu, w tym rachunek wyników Cash Flow, jako prezentacja w liczbach:
 • Tego co chcemy kupić
 • Jak chcemy zarabiać
 • Jakie planujemy koszy związane z funkcjonowaniem firmy
 • Ile zarobi nasz Inwestor

WARSZTAT: Przygotowanie budżetu projektu, w tym rachunku wyników Cash Flow – część 1
Praca na stanowisku komputerowym


Przerwa: 45 min.


Moduł 7: 1h 30 min.
Zakres:

WARSZTAT: Przygotowanie budżetu projektu, w tym rachunku wyników Cash Flow – część 2
Praca na stanowisku komputerowym


Przerwa: 15 min.


Moduł 8: 1h 30 min.

Zakres:

Prezentacja projektu dla Inwestora

 • Jak szybko i zwięźle zainteresować Inwestora i przedstawić w skrócie swój projekt.

WARSZTAT: Przygotowanie prezentacji projektu dla Inwestora.

ZAKOŃCZENIE
Podsumowanie i ocena szkolenia - Post Test wiedzy.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł