Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - zmiany dotyczące uczelni wchodzące w życie z dniem 1 października 2014 r.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15-16.12.2014 r.
Cena: 1190 netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1190 zł brutto)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 1. Prowadzenie do nowelizacji ustawy: kierunki zmian, przyczyny i założenia
 2. Przegląd zagadnień nowelizowanych w ustawie: przewodnik po zmianach
 3. Zmiany w zakresie zasad organizacji uczelni i oferty, w tym:
  - Możliwość prowadzenia studiów międzyuczelnianych
  - Możliwość prowadzenia studiów dualnych prowadzonych z pracodawcami
  - Organizacja trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu  praktycznym
 4. Możliwość uznawania wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa  wyższego
 5. Zagadnienie związane z relacjami pomiędzy studentami a uczelnią, w tym:  zniesienie odpłatności za drugi i kolejne kierunki studiów w uczelniach publicznych
 6. Postępowanie dyscyplinarne
 7. Związki uczelni - możliwość tworzenia ich na nowych, korzystniejszych zasadach
 8. Nowe zasady w zakresie praw własności intelektualnej
 9. Nowe zasady komercjalizacji wiedzy, nastawione na wzmocnienie współpracy nauki  z biznesem, w tym:
  - Komercjalizacja wiedzy oraz spółki
  - Znowelizowane regulacje dotyczące regulaminów
 10. Podsumowanie przewidywanych skutków zmian ustawy


METODY PRACY:

 • Wykład
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:
Zajęcia obejmują 16 godzin szkoleniowych i będą prowadzone w godzinach:
Dzień 1: 10.00 – 17.15          
Dzień 2: 9.00 – 16.15

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł