Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - zmiany dotyczące uczelni wchodzące w życie z dniem 1 października 2014 r.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15-16.12.2014 r.
Cena: 1190 netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1190 zł brutto)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA - ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Na szkoleniu zostanie dokonany przegląd zmian w ustawie, dotyczących oferty uczelni, organizacji i komercjalizacji, które wymagają implementacji
  - oferty dydaktycznej uczelni,
  - spraw studenckich
  - organizacji uczelni,
  - badań oraz komercjalizacji ich wyników,
 • Podczas szkolenia omówione zostaną cele dokonywanych zmian w ustawie, co ułatwia ich zrozumienie i implementacje
 • Dowiedzą się Państwo, jakie czynności powinny być przedsięwzięte w celu dostosowania funkcjonowania określonych obszarów uczelni wyższej do wymogów znowelizowanej ustawy
 • Szkolenie pomoże też Państwu w określeniu priorytetów w kontekście czasu we wprowadzaniu zmian oraz wskaże ich możliwe konsekwencje
 • Po szkoleniu otrzymają Państwo poglądowe materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy dotyczących zmian, opartych o analizę porównawczą:
  - pierwotnych założeń ustawy
  - rozstrzygnięć po wejściu w życie nowej ustawy
  Materiał ten stanowić może dla Państwa przydatne narzędzie do analizy i operacyjnego wprowadzania zmian w określonym czasie.


O SZKOLENIU - CELE
:

 • Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy szkolenia na temat zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, połączone ze wskazaniem kluczowych kwestii dla oferty i organizacji uczelni w kontekście czasu na ich wdrożenie oraz konsekwencji
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w kompleksową i przeglądową wiedzę dotyczącą nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym wchodzącej w życie w dniu 1 października 2014 r.
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł